Sambungan 25hb April Allah Tidak Ada Zat

Sumbangan Ilham Dan Nukilan Ilmu Hj Shaari Tentang Zat Allah.

Tuan-taun dan puan-puan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Semoga Allah melindungi, merahmati dan memberkati ilmu kita. Ketahuilah oleh mu, duhai saudara-saudara seagama ku!. Bahawa sebenar-benar Allah itu, tidak ada zat!.

Dikatakan Allah itu ada zat (zat Allah) itu, hanyalah sekadar mempermudahkan faham. Terutama dperingkat pengajian toriat (jalan).

Yang mempunyai zat itu, adalah sifat makhluk!. Mana mungkin sifat Allah besamaan dengan sifat makhluk. Seumpama zat bagi gula itu, adalah manis dan manakala zat bagi makhluk itu, adalah roh!. Jika gula zatnya manis dan zat bagi manusia itu roh,  mana pula yang dikatakan zat Allah?. Zat Allah itu apa?………………..Sedangkan Allah itu, Allahlah, mana ada boleh diumpamakan Allah itu,  dengan perumpamaan yang lain. Allah itu Allah!.

Tak perlu kita kias, tak perlu kepada perumpamaan, ibarat atau dalil-dalilkan Allah dengan seumpama. Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana, kerana Allah itu, adalah Allah!.  Mana mungkin untuk mepercayai Allah itu, kena pakai dalil-dalil lagi. Allah itu adalah Allah!.

Orang yang masih bedalil-dalil, berkias-kias, berumpama dan sebagainya untuk menyatakan Allah itu, adalah orang yang belum mengenal Allah. Itu adalah pringkat orang yang masih teraba-raba, meaba-raba, masih mencari-cari dan masih belum dapat menyatakan Allah. Sedangkan Allah itu lebih terang dan lebih nyata dari cahaya matahari, kenapa masih kita meraba-raba mencari Allah?. Bermaknanya orang itu, adalah orang yang tidak mengenal Allah, walaupun Allah sudah didepan mata.

Kita selalu membahasakan yang Allah itu, ada zat. Sebenar-benar Allah itu, tidak ada zat. Allah itu, adalah Allah. Tidak ada lain selain Allah!. Wujudnya Allah yang mutlak itu, adalah wujud yang tanpa zat, tanpa bentuk, tanpa sifat, tanpa batas dan tanpa berhingga.

Namun Allah membayangi, Allah memperlihat, Allah memperzahir, membuka dan Allah mempertontonkan diriNya, melalui berbagai-bagai rupa sifat makhlukNya, dengan tanpa sedikitpun mengurangi, mengubah, mencacatkan keagungan, kebesaran dan kesempurnaan Esa diriNya!. Walaupun penzahirannya Allah itu, dalam berbagai sais, bentuk, rupa dan berbagai variasi, namun tidak sedikitpun mengubah sifat Esanya.

Untuk mempermudahkan faham, saya pernah terdengar arwah ayahda saya mengatakan bahawa,  (Allah itu Esa pada zatnya tetapi berbilang pada sifatnya). Maksud zat Allah itu, adalah bagi menyatakan sifatNya yang kadim!.  Sedangkan pada hakikat sebenar, Allah itu tidak ada zat, Sebutan zat itu, hanya sekadar bagi mempermudahkan faham. Itu makanya apa yang kita nampak itu, adalah sifat-sifat Allah yang berbilang-bilang. Sebagaimana berbilang-bilangnya warna-warna pelangi. Matahari memperlihatkan sifat keperbagaian warna-warna pelangi itu, adalah bertujuan untuk memperlihatkan  sifat matahari itu sendiri!.

Allah zahirkan sifat-sifatNya itu,  adalah bertujuan untuk memperkenal dan memperzahirkan yang dirinya itu adalah Allah. Allah memperzahir dan memperlihatkan sifatNya dengan terang dan nyata kepada kita dan kepada sesiapa yang mahu melihatnya!. Kenapa masih tidak melihat?………………………………………..

Walaupun sifatnya berbilang-bilang namun tidak mengubah sifat keEsanNya!. Itu bahasa pengajian untuk mempermudahkan faham.

Pakaian Allah yang bermacam-macam jenis, berbilang-bilang dan berbagai-baga ragam warna itu, tidak mengubah sedikitpun dirinya yanng kadim lagi Esa!. Dengan menukar sifat warna pakaianNya, tidak sedikitpun mengubah Allah kepada yang lain selain Allah!  Allah itu, adalah Allah. Itulah Allah yang dahulu dan Allah itulah juga yang terkemudian, walaupun pertukaran warna-warna pakaianNya berbagai-bagai bentuk dan ragam!.

Berbilang-bilang warna pakaian Allah itu, seumpama berbagai-bagai jenis warna-warna pelangi. Sngguhpun warna pelangi itu, berbagai-bagai, namun mentari tetapi satu!. Dengan bebagai-bagai ragam warna pelangi, tidak sedikitpun mengubah bentuk asal matahari!.

Begitu juga Allah, dengan berbagai-bagai anutan agama, bebagai kepecayaan, pegangan, keyakinan, beerbagai perangai dan berbagai-bagai rupa bentuk makhluk, namun Allah tetap Esa dan kadim. Tidak sedikitpun mengurangi Allah dari sifatnya yang asal!.

Sunguhpun aspek rupa bentuk fizikal makhluk iu berbagai-bagai rupa bentuk, namun tidak sedikitpun mengurangi keEsaan Allah. Allah tidak ada bandingannya dan Allah itu, adalah Allah yang tidak bersifat, tidak berafaal, tidak bernama dan tidak berzat!.

Allah itu, tidak sedikitpun bersamaan dengan sifat makhluk!. Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berjisim dan tidak berjirim. Allah tidak seumpama dengan seumpama yang kita umpama dan yang kita gambar-gambarkan melalui ilmu akal. Maha suci Allah dari pengertian sifat-sifat tersebut!. Wujud sifat-sifat alam (warna-warna kehidupan makhluk) yang zahir ini, tidak sedikitpun mengurangi sifat Allah yang batin.

Jika dahulu (awal) Ianya bersifat Allah, yang terkemudian juga semestinya bersifat Allah. Jika batin Ianya bersifat Allah, yang terzahir inipun juga hendaklah bersifat Allah. Awal, akhir, zahir dan batin itu, adalah sifatnya Allah. Bilamana awal, akhir, zahir dan batin bersifat Allah, inginlah saya ajukan pertanyaan kepada tuan-tuan yang arif sekalian,, bilakah masanya Allah bertukar kepada bersifat makhluk manusia?.

Bilamana yang awal itu bersifat dengan siifat Allah, sudah pasti yang akhirpun juga mestilah bersifat Allah. Bilamana yang batin bersifat dengan siifat Allah, sudah pasti yang zahir juga pastinya bersifat dengan sifat Allah. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan yang arif sekalian. Bilamana awal, akhir, zahir dan batin itu bersifat Allah, bila masakah pula adanya diantara awal dan akhir itu, ditenggah-tegah itu adanya sifat manusia (makhlk)!. Bilamana awal dan akhir itu Allah, tidak ada ruang untuk makhluk berada diruangan tenggah-tengah itu, adanya makhluk atau adanya kita!. Tidak ada diantara celah-celah awal dan dicelah-celah akhir atau ditenah-tengah itu adanya kita!.

Masalahnya sekarang, ada dikalangan kita yang berani, memasuk, mewujud dan mengadakan ujud dirinya ditengah-tengah sifat Alah. Wujudnya sifat diri kita telah disifati dengan wujudnya Allah itu, adalah syirik (menduakan Allah). Wujudnya Allah telah disifati dengan wujud selain Allah itu, adalah syirik!.

Hanya Allah yang wujud. Selain dari Allah itu, adalah bersifat tidak ujud (ada), tidak wujud (mengadakan), dan tidak maujud (diadakan). Allah tidak berkongsi dan Allah tidak disepakati dengan selain Allah. Dengan wujud dan kehadiran berbagai bentuk sifat makhluk itu, sebenarnya hanyalah satu hayyalan, tanggapan, unggkapan dan gambaran yang diada-adakan oleh makhluk yang bernama akal!. Perumpamaan yang diungkapkan oleh akal itu, adalah ungkapan liar dari hayalan akal yang mencemburui sifat Allah. Segala ungkapan akal itu, tidak terlepas dari wujud hakiki Allah swt itu sendiri.

Wujudnya Allah itu, adalah wujud yang hakiki (wujud yang sebenar-benar wujud). Adapun wujud sakalian sifat makhuk itu, adalah wujud yang merupakan ungkapan yang diperungkapkan oleh bahasa nahu atau yangn merupakan istilah.

 

 

 

Bagaiman Untuk Menyatakan Yang Allah itu, Benar-Benar Esa Yang Tidak Berhuruf Dan Tidak Bersuara, Tidak Berjirin Dan Tidak Berjisima Atau Bersalahan Dengan Sifat Yang Baharu?

 

Ramai yang hanya tahu sebut perkataan “mengesakan Allah”. Ramai dikalangan kita yang   hanya sekadar tahu sebut sahaja. Sebenar-benar Esanya Allah itu, nak kita nyatakan dalam bentuk apa, apakah cukup hanya sekadar melalui penzahiran suara bibir?.

Untuk menyatakan yang Allah itu benar-benar Esa, hendaklah terlebih dahulu kita “tumbangkan” diri zahir dan tumbangkan juga diri yang batin. Diri zahir itu, adalah diri yang berbentuk sifat, afaal dan nama.  Manakala tumbangkan diri yang batin itu pula, adalah bermaksud tumbangkan roh, kerana roh itulah yang dikatakan diri kita yang sebenar-benar diri.

Bilamana kita berjaya tumbangkan diri yang batin iaitu roh, bermakna kita dengan secara tak langsung atau secara dengan sendirinya kita telah berjaya menumbangakan diri yang zahir dan batin.

Sebagaimana maksud hari raya korban itu, adalah bermaksud untuk memperkhabarkan kepada kita, bagaimana cara penyerahan anggota zahir, Manakala pengertian hari raya korban itu pula, adalah bermaksud memperkhabarkan kepada kita, tahap penyerahan hakiki, sehingga sampai kepada peringkat nyawa (diri batin). Itu sebab hari raya korban itu, dikatakan hari peyembelihan nyawa. Pada simboliknya peristiwa hari raya korban itu, adalah adalah bagi mengajar kepada kita, bagaimana cara untuk menyerahkan diri sehingga sampai kepada tahap roh (nyawa).

Pada pengertian simboliknya, kita tumbangkan lembu atau kerbau, iaitu dengan menumbangkan lembu yang bernyawa. Maksud lembu atau kerbau yang bernyawa itu, adalah merujuk kepada nyawa kita!. Bermaksud penyerahan diri kita kepada Allah itu,  hendaklah sampai kepada tahap nyawa.

Setelah sampai kepada tahap nyawa, maka tamat dan selesailah sudah tahap segala penyerah diri kepada Allah. Itulah yang dikatakana mati sebelum mati!.

Setelah kita mati, saya mahu tanya kepada tuan-tuan, apakah mulut kita masih boleh lagi berkata-kata. Setelah kita mati, anggota bibir mulut kita, sudah tidak boleh berkata-kata.  Bermaknanhya disini, setelah mulut tidak lagi boleh berkata-kata, itulah tandanya Allah itu tidak bersuara!. “Itulah tandanya Allah tidak bersuara”.

Setelah kita mati, apakah lagi mulut kita masih boleh berkata-kata. Setelah kita mati, anggota tangan kita, sudah tidak boleh menulis huruf.  Bermaknanya disini, setelah tangan tidak lagi boleh menulis, itulah tandanya Allah itu tidak berhuruf!. “Itulah tandanya Allah tidak berhuruf”.

Selagi diri kita masih lagi berdalilkan mulut dan berdalilkan tangan atau selagi belum mati sebelum mati dan berserah kepada Allah. Bermaknanya disini, selama itu juga Allah yang kita sanggka Esa itu, sesungguhnya masih belum cuckup Esa. Setelah kita mati, seluruh angota kita tidak boleh lagi berkata jirim atau jisim. Barulah Allah itu dikatakan benar-benar Esa!.

Setelah kita mati dan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah walaupun dikala masih hidup dan bernyawa, itulah yangdikatakan mati sebelum mati. Setelah diri kita mati, maka yang hidup itu barulah bersifat Allah!.

Wujud Allah itu, adalah wujud yang dalam berkeadaan mutlak. Adanya Allah itu, adalah ada yang seada-adanya Allah, tanpa berkongsi wujud dengan selain Allah!. Wujudnya Allah itu, tidak berkongsi sifat, tidak berkongsi asma, tidak berkongsi afaal, tidak berkongsi zat dan tiidak berkongsi rasa dengan kita!.

Wujudnya Allah Taala itu, tidak boleh ditanggap oleh lintasan akal walau sekalipun sebesar zarah. Tidak juga Allah itu, boleh dibayangkan oleh khayalan akal. Allah itu, wujudnya tidak tertanggkap oleh pancaindera. Allah tidak dapat dianalogi dengan lojiknya akal. Jika masih ada lojik akal, bermakna kita belum mati. Bilamana belum mati, mustahil Allah dapat di kenal dengan tidak berhuruf dan bersuara!.

Kesemua yang ada ini, adalah bersifat baharu (muhadas), adapun yang baharu itu, hanya dapat tertangkap kepada yang baharu sahaja. Baranng siapa berhaja untuk mengenal Allah denganselai Allah, itu adalah pekerjaan yang sia-sia dan menghabiskan masa.

Allah tidak dapat tertangkap atau terhenti hanya dengan perkara zikir bibir mulut dan tidak terhenti dengan zikir yang membilang-bilang buah tasbih menggunakan tangan!. Ingat itu……………………………..

Sambungan 25 hb April

Allah tidak ada zat

Perkara zat itu, adalah perkara yang masih bersifat makhluk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita lihat betul-betul kenyataan saya, agar tidak terkeliru. Makhluk dicipta Allah diatas 4 anasir (4 perkara) atau atas 4 sifat.

Pertama Zat, kedua sifat, ketiga asma (nama) dan keempat afaal (kelakuan). 4 perkara, iaitu perkara zat, perkara sifat, perkara asma dan perkara afaal itu, adalah perkara yang masih bersifat makhluk!. Bilamana makhluk bersifat ada zat, masakan Allah juga bersifat ada zat?. Jika Allah dan makhluk sama-sama ada zat, apa bezanya Allah dengan makhluk dan apakah sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk?. Sifat Allah bersalahan atau tidak sama dengan sifat makhluk!. Bilamana makhluk ada zat, bererti Allah adalah bersifat dengan sifat sebaliknya ( bererti Allah tidak ada zat).

Sifat itu sifat makhluk, asma itu sifat makhluk, afaal itu sifat makhluk, masakan sampai kepada perkara zat, ianya bersifat kepada sifat Allah?.

Cuba jawab pertanyaan saya?. Bilamana anasir sifat, anasir asma dan anasir afaal itu, adalah bersifat dengan sifat makhluk,  masakan tiba kepada anasir zat, kita tukar kepada zat Allah!. 3 anasir sifat (sifat,afaal danasma’), kita letak dan kita sifatkan sebagai sifat makhluk, kenapa satu sifat (zat),  nak kita letak atas Allah?. Kenapa yang tiga sifat (afaal, asma dan siifat) kita mengaku ianya sifat bagi makhluk, kenapa tiba padda zat, kita sifatkan ia kepada sifat Allah. Keempat-empat sifat (zat, sifat, afaal dan asma itu, tidakkah ianya sifat bagi makhuk, kenapa kita nak kata zat sifat bagi Allah?.

Allah tidak ada zat!.

Itu makanya pengajian ilmu makrifat, tidak menyifatkan sifat zat itu, sifat Allah. Yang ada bersifat zat itu, hanyalah bagi sifat makhluk. Sifat  bagi Allah itu, hanya ada Allah, hanya ada Allah dan hanya ada Allah!. Allah sahaja yang bersfat Allah………………………………………………….

Ramai orang yang tidak faham hakikat ini. Itu makanya bila saya mengeluaran kenyataan ini, ramai yang membantah. Saya tidak paksa tuan-tuan percaya atau  meyakini ilmu ini. Saya sekadar memberi kesedaran kepada yang mahu  mengerti. Yang tidak mahu mengerti, ikutlah cara tafsirran, sebagaimana kefahaman tuan—tuan. Tidak ada paksaan dalam bergama.

Ingat pesanan ulamak-ulamak zaman dahulu, bahawa Allah itu, tidak ada lagi selainnya. Tidak ada zat, tidak ada afaal, tidak ada asma dan tidak ada sifat. Allah itu, hanya Allah. Allah tidak ada lagi boleh didalil-dalilkan dengan dengan seumpama.

Nyata, terang dan jelasnya Allah itu, sehingga tidak perlu kepada sebarang dalil. Mempercayaai kepada Allah itu, hendaklah sampai kepada tahap “tidak dikeranakan dengan satu kerana!”.

Amin daripada Haji shaari 25 hb April

 

90 Replies to “Sambungan 25hb April Allah Tidak Ada Zat”

  1. Salam Tuan Apabila Diri kita tidak Wujud yang wujud allah sahaja. Oleh itu nabi musa lebur sifat maklukdan sifat bukit tursina itu dengan pandangan allah sahaja ,. Segala yang wujud seperti bukit tursina itu hanya allah yang terpandang semata – mata .

   Like

 1. Salam Tuan Guru

  Alhamdulillah faham lah saya bahawa Allah itu bukan zat.
  Bukankah manis gula dan masin garam itu adalah SIFAT bagi gula dan garam ? .. ini yang saya keliru

  Lagi satu saya nak tanya , dalam pengajian sifat 20, dikatakan Allah berdiri dengan sendiri, kenapa pula Allah
  menyatakan dirinya melalui makhluk ?

  Sekian harap maaf dari saya yang baru nak masuk dalam pengajian ini … dan terima kasih

  Like

 2. Salam sejahtera.Allah dan mahluk tidak serupa tetapi sama yak ni 1.dikatakan manusia itu bersifat,berzat,afaal dan asmaNya kerana menjadi penyata bagi DiriNya yang tidak bersifat,afaal,asama dan berzat.jika ALLAH tidak menciptakan yg demikian bagaimana caranya Dia mengesakan DIRINYA SENDIRI..bak pengertian…AKU ADALAH ENGKAU DAN ENGKAU ADALAH AKU.

  Like

 3. Salam tn hj…sebenarnya jangan tn hj risau dan bimbang dengan kepelbagaian tangapan akal atau ilham,ilmu dan kehendakNya.tn hj seperti ingin menerangkan pengetahuan tn hj.sebenarnya tn hj tahu ALLAH mentadbir sekalian mengikut acuan kehendakNya Dia Yang memberi faham..amin.itu sebabNya ilmu yg tn hj bicarakan tiada di buka..Allah sendiri membukaNya pd siapa yg Dia kehendaki …..

  Like

 4. Assalamualikum

  Tuan guru , baru saya tahu bahawa Alah itu bukan zat.
  Saya terkeliru iaitu bukankankah bahawa masin garam dan manis gula itu adalah SIFAT bagi garam dan gula.
  mohon penjelasan

  Tuan guru, dalam pengajian sifat 20 menyatakan bahawa Allah itu berdiri dengan sendirinya , tetapi mengapa
  Allah menyatakan sifatnya atau perbuatannya melalui makhluk ?
  Harap maaf kerana saya baru saja ingin memasuki gerbang makrifat ini

  sekian dan terima kasih .. wassalam

  Like

  1. Allah bukan suruh lihat pelangi, tetapi Allah suruh nampak matahari bilamana terlihat pelangi.Begitujuga dengan kejadian sifat makhluk. Jika raja bersendirian dengnan tidak ada rakyat, siapa yang henak mengatakan yangn Dia raja?. Dijadikan rakyat itu, supaya kita boleh kata yang Dia itu raja, bukan suruh kita nampak rakyat!. amin drp hj shaari

   Like

 5. Assalammmualaikum,

  Terima Kasih ,Tuan Guru ,SubhanaAllah .. inlah yang dikatakan mengesaakan ALLAH dengan ALLAH .hingg tiada semata-mata akan DIRINYA sahaja .DIa yang Awal ,Dia yang akhir ,Dia yang zahir ,Dia Yang BAtin . …

  Like

 6. Assallamualaikum Tuan Haji,

  Saya agak keliru dengan ayat di perenggan ke 12 yang berbunyi:
  Sunguhpun aspek rupa bentuk fizikal makhluk itu berbagai-bagai rupa bentuk, namun tidak sedikitpun mengurangi keEsaan Allah. Allah tidak ada bandingannya dan

  “Allah itu, adalah Allah yang tidak bersifat, tidak berafaal, tidak bernama dan tidak berzat.”

  Selama ini kefahaman saya, kita sebagai makhluk yang tidak besifat, tidak berafaal, tidak bernama dan tidak berzat kerana segala sifat, afaal, asma dan zat telah kita kembalikan kepada Allah. Maka segala sifat, afaal, asma dan zat kita itu sebenar-benarnya milik Allah. Mohon pencerahan Tuan Haji.

  Sekian salam dan maaf.

  Like

  1. Salam Tuan Allah adalah allah maka allah tidak berkurang atau terjejas keesaaannya dengan perubahan alam ini , perubahan Makluk . Jika allah terjejas maka bukannya allah . maka orang yang mengenal allah adalah orang yang dapat membezakan yang Qadim dengan yang baharu . Oleh itu Allah itu sesungguh esa yang nak Esa adalah diri kita zahir dan batin .

   Like

 7. assalamualaikum tuan guru…

  Maafkan saya…sebenarnya saya masih belum begitu jelas cara “Mati sebelum Mati”. Saya ada banayak terbaca artikel berkenaan mati sebelum mati tuan guru. tetapi masih gagal memahaminya…terima kasih tuan guru..

  Like

 8. Salam …sebahagian ruh yang di namakan dan ditiup dari Diri Allah kedalam diri manusia adalah ruh qudus.ruh qudus itu adalah dari diri Allah sendiri yang tidak ada pada malaikat itu sebabnya Allah memerintahkan sekalian mahluk tunduk sujud bukan kepada batang tubuh Adam tetapi rahsia yg di kandung itu.jika tidak kerana ruh qudus tidak lah kita bersifat,berzat,berasma dan menjadi afaalNya.

  Like

 9. Salam tn hj.jika benar ilmu tn hj itu cuba terangkan bagaimana keadaan Allah swt?jika tidak berjisim dan berjirim ..tidak berzat,tidak bersifat ,berasma dan berafaal?

  Like

  1. Jika tak benar, masakan orang lain boleh mengenal Allah dengan hanya ilmu tok kenali dan dengnan hanya kitab saya?.

   Mengenal Allah itu, adalah ilmu yang teramat mudah, teramat senang dan adalah suatu perkara yang terlalu enting.

   Cuma dikerana terlalu hampir, dekat dan terlalu terang sehingga tuan terlepas pandangn. Allahh tidak ada hijab kenpa tuan tidak nampak?. Allah tidak jauh dan Allah tidak berpisah dengnan kita, kenapa tuan tidak namppak. Sebabnyya kerana terlamppau hampir, seumpama melihat bulu mata. Allah teramat terangn sehingga tak nampak sebagaimana terang cahaya maahari.

   Untuk mengenal Allah itu ada, saya minta tuan matikan diri. jangan sampai terlihat adanya diri. Bilamana tidak lagi terlihat adanya diri, barulah Allah itu terlihat ada!. Jika tuan bersifat ada dan Allahpun bersifat ada, itu makanya tuan tak nampak Allah!. Cuma tiadakan diri, barulah Allah tu bersifat ada!. Adanya Allah itu setelah tidak adanya diri……………..faham baik-baik. amin drp hj shaari

   Like

 10. salam, kalau allah tidak bersifat, tidak berzat, tidak bernama, tidak berafaal tapi mengapa al quran jelaskan perkara-perkara itu ada. Adakah makrifat ini bertentangan dengan al quran.

  Like

  1. Jika makhluk mempunyai sifat, manakala Allah juga mempunyai sifat, apakah Allah juga sama dengan sifat-sifat makhluk?. Apa lebih dan apa besarnya Allah itu, jika sama dengan sifat makhluk!.
   Jika makhluk ada zat, afaal dan asma’ apakah Allah juga ada sifat yang sama dengan sifat yang maklhluk ada?.

   Baca Quraan itu baik-baik dan berhati-hati!. Quran itu ada 7 lapisan, yang kita bca itu baru satu lapis!.

   Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Bilamana sifat ada itu ada pada makhluk, ianya tida ada pada Allah!. Allah tidak berain sedang zat itu adalah sifa yang berain yang boleh diandai-andaikan. seumpama nasi ada zat kabohairet.Seumpama vitamin ada zat besi atau zat c dan sebagainya. Saya bukan ahli sains, tapi bunyinya begitulh lebih kurang.

   Jika nasi ada zat apakah Allah juga ada zat, sfat atau afaal. Fikir-fikirlah sebelum bersoalan! amin drp hj shaari

   Like

 11. assalamualaikum,

  ingin berkongsi pandangan, mohon teguran..
  pada pandangan mata hati sy yang adalah dari ALLAH jua, ALLAH itu adalah dzat, cuma dzat itu tidak dpt kita tafsirkan spt dzat makhluk, dzat ALLAH itu cuma perkataan yang merujuk kpd dzat yang tidak terikat dgn ruang dan waktu..

  apapun pandangan kita sy rasa yg penting kita faham kita ni tiada yang ada hanya ALLAH semata2..

  wallahua’lam..

  Like

  1. Saya tak boleh memberi tuan faham, yang memberi faham itu adalah Allah. Biarpun sudah banyak nukilan saya yang saya nukilkan. Yang memberi faham itu Allah. Begitu juga dalam hal menjual kitab. Saya bukan menjaul ilmu, tetapi saya menjual kertas dan dakwat. Tentang ilmu dan tentang faham itu, adalah milik Allah. Yang hanya akan dibuka kepada seispa yang dikehendaki Nya!.

   Pakai dan ikutlah apa yang tuan rasa yakin di hati tuan. Dah berulang kali saya katakan yag zat, sifat, afaal dan asma’ itu, adalahsifat bagi makhluk. Bukan sifat bagi Allah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Bilamana 4 nasir itu sifat bagi Allah, kenapa kita nak pakaikan sifat (zat) kepada Allah. Allah tak perlu dipakaikan sifat zat!. Allah tak perlu pakai apa-apa sifat, kerana Allah itu adalah Allah yang Esa dan tunggal, yang tidak perlu kepada sifat-sifat selain Alla!. Allah tidak perlu pakai zt, kerana Allah itu tidak sekali-kali akan betukar, tertukat atau terkeliru lagi dengan sifat-sifat yang lain!.

   Tetapi dikeranakan kebiasaan orang kita, yang selalu mengunakan perkataan ZAT Allah, sehingga kita tebawa-bawwa sampai tidak mahu lagi menerima pendapat orang lain!.

   Berpeganglah dengan pegangan tuan, bahawa Allah itu ada zat. Anggaplah pendapat saya dan ilmu tok kenali itu suatu ilmu dan pendapat yang sesat dan salah. Dan saya juga bermohn ampun diatas mengajar ilmu sesat. Semoga saya mendapat bimbingan dari tuan. maafkan saya yang bodoh ini.amin drp hj shaari

   Like

 12. Assalammualaikum,

  Sesungguhnya yang Zat ,sifat ,afaal , asma itu kiasan bagi DIRI-NYA . ..Sesungguhnya Allah itu tidak boleh digambar-gambarkan ..dengan sesauatu .walaupun Zat itu megambarkan diriNYA .umpama Gula dan Manis nya .Zat gula itu Manis dapatkah diterangkan Manisnya macam mana .. begitulah kiasan yang Allah berikan ..terlalu dalam ..kenal hinggal kita tidak mengenal lagi … sedangkan kiasan manis tadi dapatkah kita nayatakan gambarkan , Zahirkan … sesungguh Maha Tinggi Ilmu Allah tidak diungkapan dan Diuraikan ,hanya DIRI-NYA sahaja yang MAHA Megatahui . Hanya Kita dapat nyata manis-nya gula itu dari segi sifatnya ,yang bernama gula….

  Like

 13. ALLOH itu zat, sifat, asma.

  Dan zat ialah sama dengan ujud/diri.. dan ujud/diri itu ialah si hayun yang maha suci ada nya. karena semua nya, tajali dan maujud dari pada si hayun/maha hidup.

  ZAT merupakan sama dengan DIRI. dan DIRI ialah si HAYUN. jadi zat=ujud/diri. dan ujud /diri itu bukan zat. jadi zat=ujud/diri. dan ujud /diri ialah si hayun.

  Kenapa diri nya bukan zat?. karena pada zaman sekarang. zat itu dapat di analisa atau di sensor oleh teknologi. walau pun zat tidak berupa dan berbentuk tidak dapat di lihat. tetapi dia menempati ruang/tempat.

  contoh nya, zat kabohidrat dan zat protein. seperti nasi mengandung zat karbohidrat. dan telur mengandung zat protein. dan dimana antara nasi dan telur zat kandungan nya berbeda. zat kandungan yang ada pada nasi ber beda dengan yang ada pada telur.

  itu membukti kan zat, menempati ruang/tempat. dan keberadaan nya, bisa di analisa dan di sensor oleh alat. dan seperti udara juga tidak berupa dan berbentuk, dan tidak dapat di lihat.tetapi dia menempati ruang dan tempat.

  Jadi ZAT= UJUD/DIRI. dan UJUD/DIRI ialah si HAYUN. itu biji. dan sekarang yang perlu di makrifati si HAYUN yang sempurna, ada sifat,asma dan af’al. yang bernama tuhan yang ber asma kan alloh ta’ala.

  Wassalam.

  Like

  1. Benar kata tuan itu. Perkara zat itu, adalah perkara yang masih dudk pada peringkat makhluk. Kerana semua makhuk mempunyai zat. Bilamana sifat makhuk mempunyai zat, mana mungkin sifat Allah boleh bersamaan dengan sifat makhluk!. Allah tidak bersifat sebagaimna sifat makhuk.

   Syabas tuan syabas. Pendapat yang baik. Saya kira sila tuan jawab blog yang bernama yusof. Kerana beliau terdapat sedikit kekeliruan. bantulah sesama sahabat. Saya minta tuan baca blog yang bernama yusof dan tolong sentkan jawapan tun itu, kepada beliau. Mingkin beliau belum jumpa tempat parking.

   Teruskan menulis pandangan semoaga sahabat-sahabat kita dilular sana mendapat menafat dari tuliasan tuan. amin drp hj shaari

   Like

 14. Assalamualaikum…

  terima kasih kpd tuan Haji atas perkongsian ilmu yg bermanfaat..

  drp kefahaman sy, Allah itu zahir dan batin…zahir pun Dia, yg Batin pun Dia…
  Sudah tiada diri kita, kerna makhluk tidak pernah wuujud…yg wujud hanya lah Allah…Dia nyata senyata2 nya..

  “Walaupun penzahirannya Allah itu, dalam berbagai sais, bentuk, rupa dan berbagai variasi, namun tidak sedikitpun mengubah sifat Esanya.”….ayat tuan haji ini, sy stuju…Allah menzahirkan diri Nya, dlm pelbagai rupa n bentuk n sifat…jadi, kesemua sifat ini adalah dari Nya..

  Bg mudahkan kefahaman, diri Allah yg batin itu dinamakan zat…dan kita mcm dah lama pakai , bila disebut zat, maka sesuatu yg batin n tak nyata….ada yg mengatakan Allah itu nama bg zat …Setelah diri Nya bersifat, Ia bernama Allah…sebelum bersifat, ianya la takyin…..setelah menzahirkan Diri nya dengan pelbagai sifat, maka sifat itu pun adalah diri Allah kerna Allah itu qadim lg baharu…kerna yg baharu itu juga wujud dari Nya…maka Allah itu zahir dan batin, tk pernah cerai, tk pernah bersatu, Dia esa lg qadim…ini pndapat sy yg faqir ilallah ini…jika trsalah, mohon tuan haji betul kan..

  Like

  1. Tuan-tuan yang diluar sana, saya minta tuan-tuan baca komen-komen yang bertarikh sehingga 25 hb April. Saya kira semuanya memberi pandangan yang teramat tinggi, bernilai dan bermutu. Saya rasa bangga dan rasa teramat terharu, kerana pendapat, jawapan serta pandangan ddari pemilik blog telah menunjukkan kefahaman yang mendalam dan pencapaian yang membanggakan. Syabass-sayabas dan syabas.

   Benar sebagaimana kata tuan itu. Penzahiran sifat yang banyak itu, tidak sedikitpun menolak atau mengurangi keesan Allah. Tidak sedikitpun mengubah keEsan Allah. Dengnan terjadi, tercpta atau terbuatnya sifat diri kita itu, tidak sedkitpun mengubah KeEsaan Allah. Dia tetap Allah dan tetap Esa. Terbuat atau terciptanya kita, tidak sedikitpun mengubah Allah kepada yangn lain selain Dia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Yang awalpun Dia dan yang akhirpun tetap Dia………………Dia sedia-dianya Dia. Tidak da sifat makhluk diantara keduanya. Dianara awal sehingga akhir itu, tidak ada sifat kita ditengah-tengah!.Awal dan akhir itu sifa Allah!. Mana ada sifat kita diantara awal dan akhir?, semunya sifat Allah. Adakah Allah kata awal Allah, akhir Allahh dan aapkah Allah berkata adanya diri kita di tengah-tengah antara sifat awal dan akhir?.

   Terima kasih atas kefahaman tuan yang baik. amin drp hj shaari

   Like

 15. Assallamualaikum Ayahanda Tuan Guru.. Terima Kasih Di atas Pencerahan itu.
  maksud Ayahanda Tuan Guru mengenai Mngenal Allah Tanpa lg ada dalil Maka tak perlu lg ada dalil. selagi berdalil maka itu tidak nyata lagi Allah. Dalil Yg Di Maksudkan sifat, afaal, asma dan zat kita itu sebenar-benarnya milik Allah. Jadi kalau kita dah kenal buat ape lagi nak berdalil….. sebab nyata dah sifat, afaal, asma dan zat atas diri kita……. maksud nye lagi warna2 pelangi itu untuk nyatakan Matahari…kerana Warna2 Pelangi itulah mnjadi hijab tak terpandang matahari. Jadi kalau kita dah tahu pelangi itu dari sifat Matahari.. knp nk berdalil2 lagi? Tapi Walau mcm mn pun pelangi itu x boleh nak mngakui diri nye matahari. sebab Matahari Tetap Dengan Matahari.. Mohon Maaf Ayahda Tuan Guru itu kefahaman sy yg Jahil ini. Mohon Ayahda Tuan Guru perbetulkan kefahaman sy.

  Like

  1. Blog yang saya baca pada pagi yang mulia ini sungguh teramat menarik dan begitu menunjukkan kefahaman yang mendalam dalam berilmu makkriifat!. Semuanya memberi kefahman yang teramat baik kecuali blog dari seorang hamba Allah yang bernama yusof (yang belum matang dalam makrifat).

   Benar kata ananda itu, kita ini sudah mati, sudah tidak ada apa lagi yang hendak didalil-dalilkan . Allah itu sudah cukup terang, cukup jelas dan sudah teramat cukup nyata dari sekalian yang nyata, buat apa lagi nak berdalil–dalil.

   Syabas ananda syabas atas ucapan ananda yang begitu bernas. amin drp hj shaari

   Like

 16. salam alaikum,menurut tauhid hakiki;allah dan hamba itu tdk bercerai tdk bersekutu,jauh tdk berjarak;dekat tdk berantara.bukan menyatu,bukan bersatu,bukan melebur,melainkan esa,tunggal,padu,compact sejak mula makhluk itu diciptakan.sifat menempel pada zat, sifat bertubuhkan zat.zat itu laysa kamitslihi syaiun,sedangkan allah itu bukan berupa zat karena allah itu robbul izzati.tuhan sekalian zat.sifat,esa berdiri pada zat-zat,esa dengan tuhannya(rabbul izzaati).demikian pandangan tauhid kami,mohon dikoreksi

  Like

  1. Alangkah berbahagia dan bangganya hati saya sekarang ini, keranatelah dapat melahirkan ramai orang yang benar-benar faham dalam ilmi makrifat.

   Kepada sahabat-sahabat diluar sana, cuba tuan amati, teliti dan kaji tulisan orang yang benar-benar tahaket kepada Allah.Inilah cara, gaya atau contoh tulisan orang yang berilmu makrifat!.

   Dari tulisanya sahaja sudah dapat saya baca kefahaman beliau. Paa pagi khamis 25hb April yang mulia ini, saya sudah berjumpa 3 orang penulis yang benar-benar faham ilmu makrifat. Saya cukup kagum dengan tulisan tuan.

   Inilah tulisan atau cetusan rasa dari seorang yang bergelar orag makrifat kepada Allah. Ayat dan bahsanya tidak bebunga dengan ilmu feqah.Syabas tuan, jika diberi keizinan teramat ingin untuk saya menemuai tuan. Amin drp hj shaari

   Like

 17. Assalammualaikum Tuan Guru,
  Allah memang tidak bersifat,berafaal dan bernama. Yang bersifat, berafaal dan berasma itu adalah makluk.Allah tidak serupa dengan sesuatu. Adapun sifat,afaal dan asma yg ada pada makluk itu hanyalah zahiran/bayang atau wajah kesempurnaan Allah semata-mata yang dijelmakan kepada makluk agar DIA dapat dikenali dan dipandang.

  Namun begitu, makluk pulak tidak boleh menganggap bahawa segala sifat, afaal dan asma itu merupakan milik mutlak makluk itu sendiri, melainkan adalah miliknya jua.Maka itu, apabila telah diserah/dipulang dan dikembalikan kepada yang empunya sifat,afaal dan asma iaitu Allah SWT, maka kita(makluk) itu sebenarnya tidak wujud(ada)

  Dengan pegembalian/penyerahan segala sifat,afaal dan asma kepada yang empunya, bukan bermakna Allah itu bersifat, berafaal dan ber-asma, melainkan pada kiasan bahasa semata-mata. Semuanya untuk memperlihat serta memperkenalkan bahawa Allah itu kaya dengan pelbagai ragam sifat yang dizahirkan keatas makluk,Allah sempurna dalam penciptaan yang dizahir pada makluk dan milik Allah segala nama yang dizahirkan ke atas makluk serta alam dan seisinya.Biarpun berbagai sifat, berbagai perlakuan(afaal) dan berbagai nama. Allah SWT tetap satu, tetap ESA dan tetap tidak berupa,berhuruf, bersuara,tidak bersifat,berafaal dan bernama. Kerana yang diperkatakan itu hanya bayang serta wajahNYA semata-mata

  Maafkan dan perbetulkan saya Tuan Guru andai saya silap.

  Wassalam…

  Like

  1. Selain penulis blog yang bernama ctsha, ini ada seorang lagi penulis blog yang benar-benar mengenal Allah. Hanya dari tulisan sahaja, saya sudah dapat agak dan dapat meneka yang bahawasanya penulis blog yang bernama aziz HJ MARZUKI INI, ADALAH SEORANG CONTOH ORANG MAKRIFAT YANG PUTUS DAN SAMPAI.

   Pergilah berguru dan menuntut dengan beliau, mana tahu ada mutiara yang indah tersimpan didadanya. Saya juga jika diberi kesempatan teramat ingin untuk berjumpa mata dengan orang khasyaf seumpama ini.

   Syabas saya ucapkan. nampaknya pengorbanan saya selama ini telah membuahkan hasil yanng teramat membanggakan, kerana telah menemukan ramai orang makrifat yang benar. amin drp hj shaari

   Like

  1. Allah bukan kosong tetapi nyata. sebab tuan tak nyata Allah,adalah krn tuan belum mengenal diri!. Lihat dvd ceramah saya, agar senang faham maksud sebenar!.sms alamat nanti sy kirim untuk lebih mudah faham dan agar terselamat dari salah faham.amin drp hj shaari

   Like

 18. Salam. Benarlah kata tuan. Selalu dikatakan oleh ahli makrifah dengan ungkapan ‘Allah zat bagi wajibal wujud’. Yang dikatakan zat itu tertuju kepada nama ‘Allah’. Nama itulah yg dikatakan zat. Yang empunya zat tidak dapat dikalam, dibayang dsb. Hanya ada pada kefahaman seseorang sesuai dengan ‘Aku tak terkandung oleh langit dan bumi tapi Aku terkandung pada hati orang yang beriman.’

  Like

 19. Salam sesungguh diri kita dah mati apa lagi yang boleh buat .melihat pun allah segala gala nya allah . orang makrifat dapat membezakan yang baharu dengan yang qadim (allah.allah..allah) . Nyatalah allah tetap bukan berzat dan bersifat seperti yang kita paham . Terimakasih tuan haji atas kupasan .

  Like

 20. sebelumnya tuan guru sendiri menjelaskan kita ini tidak ada, maka yang ada hanyalah Allah. maka demikian bagaimana pula dikatakan zat itu hanyalah pada makhluk sedangkan makhluk itu sendiri tidak ada? saya tak setuju dgn pendapat tuan guru bahwa Allah itu kosong. Allah itu adalah hakikat yang maha ada, jika tanpa kunhi zat bagaimanakah Allah itu ada? Zat Allah itu ada tanpa ada yang lain telah diperakui oleh ahlisunnah waljamaah. tapi menafikan zat Allah sudah bertentangan dengan petunjuk Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Zat Mutlak Wajibal Wujud.

  Like

  1. Tuan yg dikasihi. Sy tdk pernah mengajar perkara yang bertentangan dgn ahli sunnah!. Allah itu, adalah zat bagi makhluk, bukannya Allah itu ada zat!.Buat apa Allah nak ada zat, sedangkan Dia sudah besar dari segala zat?.

   Jika Allah itu ada zat dan roh zat bagi diri, manis zat bagi gula, masin zat bagi garamm, apakah sifat Allah itu sama dgn sifat makhluk.

   Pandangan tuan pada kali pertama dan kedua, sy teramat teruja dan bangga dan berpendapat makrifat tuan tersangat tinggi. Namun pendapat tuan yang ketiga menunjukkan tuan belum sebagai ahli orang makrifat!.

   Oleh itu, saya sepatutnya berguru dengan tuan, kerana tuan lagi arif daripada saya. Saya cuma budak kerdil dlm ilmu yang hanya cuba-cuba mengajar itik berenang.maafkan saya dan mulai hari ini, saya berhajat untuk berguru dengan tuan!!.

   Untuk itu, tuan jangan lagi baca karangan saya, krn karangan saya ini, adalah bahasa makrifat, yang tidak akan tuan faham selagi tuan belum makrifat!. Nanti terpesong pula akidah tuan. amin dfrp hj shaari

   Like

  2. Menjawab pertanyaan tuan dalam soalan ini, begini,

   Tuan, zat, sifat, afaal dan asma’ itu, adalah komponen sifat-sifat bagi makhluk. Jika zat itu adalah sifat bagi makhluk, bererti tidak dimilik oleh Allah Taala. Sifat Allah itu bersalahan dgn sifat makhluk!.(laisa kamislihi syiun).

   Apa yang ada pada Allah pula, tidak ada pd makhluk. Tidakkah zat itu, sifat bagi makhluk, iaitu roh!. Zat itu roh bagi makhluk, sifat itu, tubuh bagi makhkluk, nama itu panggilan bagi makhluk dan afaal itu, perbuatan bagi makhluk. 4 sifat2 itu, adalah sifat bagi makhluk, bukannya sufat bagi Allah. Allah tidak perlu ada zat, tdk perlu ada sifat. kerana Allah itu adalah Allah…………….

   Bilamana tinggkatan makrifat kita sudah tinggi, yg keempat2 sifat tadipun jua akan lebur binasa. Bilamana lebur ke empat2 sifat itu, apa lagi yang tinggal, yg ada dan yang tersisa pada kita, sekali dgn zat2 kita akan lebur.Bilamana kita sudah lebur binasa, apa lagi yang tinggal, yg tinggal itu, adalah yg tdk bernama, tdk berhuruf dan tidak bersuara, tdk bersifat dan tdk berzat!.

   Zat itu, hanya pada istilah org torikat megambil jalan pandai, selepas pandai, perkataan zat itu, hanya tinggal istilah!.

   Bilamana segala2nya sudah tidak ada, bererti dgn kita2 sekali akan tidak ada. bilamana kita tdk ada, apa lagi yang hendak kita berdalil2 atau berzat2 lg.

   Kenapa tuan fikir tentang zat. tidakkah diri kita sudah tidak ada, bilamana diri sudah tidak ada, apa guna menyebut lagi bahasa-bahasa istilah zat?. sedangkan kita sudah tidak ada?. ikhlas drp hj shaari

   Like

   1. baiklah terimakasih atas jawaban tuan guru. namun maaf saya masih lagi ada kemusykilan untuk bertanya. jika Allah itu tidak berzat, bagaimanakah pula tanggapan tuan guru tentang ajaran martabat7 yg mendefinisikan martabat tajalli zat Tuhan? Tuan guru Tuk Kenali juga mengajarkan ajaran tajalli zat ini sebagaimana beliau menerimanya daripada Syekh Daud alFatani. ajaran makrifat Tuk Kenali tentang zat Allah ini telah saya pelajari drpd kitab Hakikat Insan karya tuan guru hj ahmad laksamana. Dalam kitab tersebut menyatakan Allah itu berzat, berkata2 dengan zatNya, melihat dengan zatNya, mendengar dengan zatNya dan seterusnya….tanpa memerlukan sifat maka keesaan Allah itu adalah ZatNya jua. justeru itu, jika Allah itu tidak ada zatNya, apakah Allah itu abstrak sebagaimana difahamkan oleh para saintis bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada dan tidak wujud, yang ada cuma kebijaksanaan yg tersembunyi di sebalik misteri menciptakan alam semesta ini?

    Like

   2. Penggunaan perkataan zat oleh guru-guru terdahulu itu, sekadar memberi faham atau mempermudah cara, tetapi bukan itu duduknya perkara. Terpulangnlah kepada kefaham masing-masing. ajar sudah, tegur sudah dan nasihapun sudah, jika tak faham-faham juga, bukan lagi hak saya untuk memberi faham kepada tuan, melainkan yang memeberi fahan itu adalah Allah, sy hanya tukang sebar dan tukang tablik dan meyampaikanya sahaja. maaf ya. amin

    Like

   3. Assalamualaikum Tuan Hj. Shaari

    yang menjadi kemuskilan saya adakah selepas mahkluk itu tidak ada baru Allah itu ada. Dan selagi ada mahkluk maka Allah itu tidak ada? atau pun skrg ini mahkluk sememangnya tidak ada dan yg ada hanya Allah? Atau mahkluk itu sendiri Allah?

    Bilamana segala2nya sudah tidak ada, bererti dgn kita2 sekali akan tidak ada maka siapakah yg akan di hitungkan di padang mashar kelak? dan siapan pula akan ke syurga dan siapa pula ke neraka sedangkan apabila wujud mahkluk Allah itu tiada?

    Like

   4. saya setuju dng ustaz……. memang jawapan yg di berikan sangatlah terang dan nyata…… apa lg yg di mahukan…… sudah terang lg bersuluh……kalau tak paham jugak tak tau la…….. bak kata istilah….. bukan senang mau senang kawan….. heeeeee

    Like

   5. maaf saya mau tanya: menurut anda nabi muhammad saw sudah mencapai makrifat belum?Kenapa nabi tidak mengajarkan makrifat sebagaimana nabi mengajarkan sholat

    Like

   6. Sebagaimana leburnya tur sina di hadapan Musa a.s…apakah lagi yg tersisa, apakah lagi yg tinggal? Maka hilanglah kesedaran Musa a.s, yg tinggal hanya WajahNya yang Agung…

    laisa kamislihi syai’un…tawajjahu haisu syi’ta, fainnaka mansuro…

    Like

  3. Assalamualaikum kepada saudara2 ku sekalian.marifat allah itu iman zat allah itu islam.tampe islam dgn iman tk mukin manusia itu ada.ketahuila.marifat dgn sifat jauh berbeza..tuhan dgn hamba,bgai kn langit dgn bumi,kenali la tuhan trlebih dahulu krn dia la marifat yg tungal.cari la iman trlebih dahulu lepas tu cri la islam.cari la petunjuk allah trlebih dahulu lepastu cri la hidayah allah.sesunguh nye iman dgn islam tk pernah berpisah,begitu kadaan iman begitu jua la kadaan islam.esa nye islam krn dia la yg mertarbir kn sekelian alam dn sekalian mkluk nye,ingat la dia la tuhan sekalian manusia dia la raja sekelian manusia tiada beranak tiada di peranak kn manusia di dlm gengaman nye.dgn penerangan hamba yg daif ini,mudah2an saudara2 ku diberi prtunjuk dn hidayah nye alhamdulillah..salam sejahtera untk saudara2 ku yg beriman dn yg ada islam

   Like

  4. Assalamualaikum kepada saudara2 ku sekalian.marifat allah itu iman zat allah itu islam.tampe islam dgn iman tk mukin manusia itu ada.ketahuila.marifat dgn sifat jauh berbeza..tuhan dgn hamba,bgai kn langit dgn bumi,kenali la tuhan trlebih dahulu krn dia la marifat yg tungal.cari la iman trlebih dahulu lepas tu cri la islam.cari la petunjuk allah trlebih dahulu lepastu cri la hidayah allah.sesunguh nye iman dgn islam tk pernah berpisah,begitu kadaan iman begitu jua la kadaan islam.esa nye islam krn dia la yg mertarbir kn sekelian alam dn sekalian mkluk nye,ingat la dia la tuhan sekalian manusia dia la raja sekelian manusia tiada beranak tiada di peranak kn manusia di dlm gengaman nye.dgn penerangan hamba yg daif ini,mudah2an saudara2 ku diberi prtunjuk dn hidayah nye alhamdulillah..salam sejahtera untk saudara2 ku yg beriman dn yg ada islam..sesungguh nye islam akn kembali pd iman krn iman tempat nye yg abadi ada nye ia bkn krn dgn satu krn

   Like

 21. Allah itu tidak ada zat, sifat, asmak dan afal dan Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak berjisim dan tidak berjirim. Allah tidak seumpama dengan seumpama yang kita umpama dan yang kita gambar-gambarkan melalui ilmu akal. Jadi bagaimana Allah boleh kita nampak dan dilihat di depan mata?

  Kenapa Allah memperzahir, membuka dan Allah mempertontonkan diriNya, melalui berbagai-bagai rupa sifat makhlukNya? Adakah dengan adanya makhluk baru Allah itu terzahir?

  Wujud Allah itu, adalah wujud yang dalam berkeadaan mutlak. Adanya Allah itu, adalah ada yang seada-adanya Allah, tanpa berkongsi wujud dengan selain Allah!. Wujudnya Allah itu, tidak berkongsi sifat, tidak berkongsi asma, tidak berkongsi afaal, tidak berkongsi zat dan tiidak berkongsi rasa dengan kita!
  Hanya Allah yang wujud. Selain dari Allah itu, adalah bersifat tidak ujud (ada), tidak wujud (mengadakan), dan tidak maujud (diadakan). Allah tidak berkongsi dan Allah tidak disepakati dengan selain Allah. Jika yang demikian adakah yang merogol mencuri dan minum arak itu Allah?

  Kesemua yang ada ini, adalah bersifat baharu (muhadas), adapun yang baharu itu, hanya dapat tertangkap kepada yang baharu sahaja. Jadi timbul pula persoalan bagaimana pula keadaan nya di alam akhirat kelak di mana wujud mahkluk utk di hitung, syurga dan neraka dan di mana pula Allah pada ketika itu?

  Like

  1. Kedua-dua persoalan tuan itu, sungguh cantik, inilah cara orang yanng berilmu berfikir. Namun apapun, persoalan itu, tdk akan mudah terjawab melalui tinta. datanglah berjumpa dgn yg arih melalui 4 mata. Jawapan itu terlalu panjang dan tk termuatt melalui tulisan. persoalan tuan itu, sudah saya jawab melalui rakaman dvd. dapatkanlah dvd ceramah saya dgm menhantarkan smskan alamat tuan, nanti sy kirim.Amin

   Like

   1. Assalamualaikum Tuan Hj. Shaari,

    bagaimana boleh saya berjumpa dengan tuan ? untuk makluman saya di kuala lumpur / seremban .. dan berapa harga utk koleksi dvd ceramah tuan? boleh saya bank in kan duit … harap maklum. tk

    Like

   2. Setiap org mengenali allah dgn cara masing masing.. Masing masing mempertahankan cara mereka mengenal allah
    Adakah tuan merasakan yg tuan paling kenal allah berbanding org lain?
    adakah tuan merasakan tuan paling islam berbanding org lain?
    Adakah tuan merasakan pelajaran warisan tuk kenali yg tuan warisi paling sempurna berbanding org lain?

    Like

   3. Assalamualaikum.
    Tuan Haji jangan lupa ilmu Tok Kenali tidak meninggalkan ulama terdahulu. Bukankah sudah ada ulama muktabar dan kitab-kitab peninggalan seperti Imam Ghazali yang telah berusia 1000 tahun? Kita tidak boleh menafikan sumbangan dakwah mereka hingga islam boleh bertapak di Tanah Melayu. Kita boleh bercakap panjang lebar tentang agama ini pun adalah kerana usaha mereka (ulama muktabar) yang terawal. Wallahualam.

    Like

 22. yg mutlak, yg wujud hanyalah DIA. Wujud ‘kita’ ini bermakna adanya DIA. ‘Kita’ tak lebih seperti patung wayang kulit, segala gerak atau suara adalah empunya Tok Dalang, jadinya yg wujud sebenar2 wujud hanyalah (dlm cth ini) hanyalah Tok Dalang.

  Soalan: saya nak berbalik ke peringkat mula…kekadang sy jadi confuse…mengapa ada Syariat?

  Like

 23. Pemaparan ustad ini senada dengan guru tarikat saya dalam aliran naQ saqbandiah… dan saya sepaham dengan ustad. Namun saya yg bingung sampai sekarang dengan dalil kutiupkan sebahagian ruh aku…. tolong pencerahannya.

  Like

 24. Zat Allah itu tidak berjirim dan tidak berjisim. Tidak sama dengan zat makhluk yang samada berjirim atau berjisim itu!. Jadi mestilah ada istilah yang kita tidak ketahui bagi yang tidak berjisim dan berjirim apa namanya. Itu hanyalah Allah Yang Maha Mengetahui. Kalau Allah tiada Zat, maka bagaimana pula kita berkata Allah itu berkata-kata? Itukan sifat manusia atau makhluk? Yang wajarnya kita perlu tahu membezakan diantara berkata-katanya Allah dengan berkata-katanya makhluk. Tahu membezakan diantara Zat Allah dengan zat makhluk. Sila jelaskan.

  Like

 25. kenapa ya ajaran terhebat dan tersuci dan terbenar seperti makrifat ini tidak di ajarkan oleh ROSULULLAH?kalau nabi sudah tau..kenapa di sembunyikan.knapa tidak di ajarkan.kenapa..

  Like

 26. yang di lakukan umat muslim kebanyakan adalah dari ajaran Rosulullah.Kalau golongan makrifat mengatakan umat muslim yang tidak bermakrifat itu salah..Berarti orang makrifat secara tidak langsung mengatakan ROSULULLAH SAW itu juga mengajarkan yang salah.Begitukah?

  Like

  1. Salam Sdra makrifattokkenali…

   Bismillahi* Rohamaani rRohiim…

   Apa makna zat… Apa makna sifat…?

   Makna zat ialah dimana sifat berada. Manakala makna sifat ialah sifat berada pada zat.
   Justeru Wajib ALLAH BERZAT dan BERSIFAT kerana pada kejadian alam ini adalah petunjuk atau tanda atau dalil atau kenyataan hasil dari Yang BERSIFAT. Yang BERSIFAT itulah ZAT yang BERNAMA ALLAH… Subhanallah… Alhamdulillah… Allahuakbar… Aamiin3x.

   Mksih.

   Like

 27. apa rosulullah mengajarkan makrifat?apa beliau mewajibkan atau mensunnahkan?bila tidak..kenapa orang yang bermakrifat merasa selalu benar?jika makrifat itu benar dari rosulullah..kenapa tidak terang terangan di ajarkan.

  Like

 28. yg ada itu Alloh,kita tidak ada,selagi kita rasa kita ada selagi itulah ada zat,sifat,asma,apaal.kalau kita tidak ada, apa lagi yg boleh disebut,nak sebut alloh pun tak boleh.betul tak Tn Hj?

  Like

 29. Apa yg d mksudkn dgn ADA HURUF TIADA BARIS TIADA BUNYI….sbb penerangan seperti x brapa jelas n mgelirukn…….apakah sbb Allah ciptakn solat dgn plbagai rakaat n apakah huruf bg stiap solat 5 waktu…tq

  Like

 30. jika yang ada pada makhluk itu tiada pada Allah? datang darimanakah apa yang manusia itu ada? Hakikat lailahaillAllah itu, daripada Allah lah setiap sesuatu, yang ada pada Allah itu KEKAL, sedang pada makhluk itu sementara, baharu

  berbelit belit mau faham ZAT, tak usah ceritalah jika tak tahu, tak payah ambil PORT

  Like

 31. assalamualaikom…ijinkan saya untuk bercampur gaul untuk memberi coment. terlebih dahulu saya meminta maaf kepada saudara2 ku muslim seagama…

  apa yang di huraikan oleh tuan hj. shaari itu semuany abenar. bagi saya. saya amat bershukur pada tuan hj. shaari guru kita ini kerana memberi kepada kita fahaman yang begitu jelas. dan disini mimang kita tak boleh salakan sesiapa yang tak faham pasal huraian ilmu ma’rifat ini lebih2 lagi orang kata kalau kita tak cukup mudal untuk memehaminya.

  Like

 32. menurut firman swt…kullu man alayhafan, wayabka wajhu rabbika juljalali wal ikhram. minta maaf kalau ada yang tak betul dalam ayat saya tulong perbetulkan kerana saya bukan ustaz ataupun guru saya cumah murid biasa.

  ertinya ayat di atas ini.

  semua yang ada pada muka bumi ini akan binasa belaka. dan hanya zat allah yang kekal.

  jadi kalau sin renungkan atau fahami perkataan atau maksud “hanya zat allah yang kekal. dimana allah dan zat itu tidak adak persemaan allah tetap allah dan zat itu hanya zat bukannya allah. “zat allah” kalau kita tengkapkan dan gambarkan perkataan ini macam barang kepunyaan allah itu maksudnya…wallau alam..

  Like

 33. Allah nama bagi zat…. Yg mana kenal ok la tu…. Yg tak faham atau tak kenal pun itu urusan allah juga.. Adakah bila kita mengenali kita takkan dihisab kelak? Adakah org yg tak kenal akan allah dgn sebenar benar kenal akan masuk neraka? Sape kita nak meletakkan hukum,,, bila dah kenal adakah sifat ke akuan tu tak wujud lagi pada kita? Atau sekadar cakap je, lepas tu kita terlupa siapa kita… Walaupun dah kenal dgn sebenar kenal jgn kita terlupa yg kita ni tak punyai apa.. Alpa dgn kenal itu lah bole timbul semula sifat riak bila berbicara dgn merasakan diri sudah sebenar benar kenal

  Like

 34. Asal dari dzat kembali ke asal,. Awal agama mengenal Alloh lalu akhir agama itu …… Alloh upama hendak mengikat kepada wujud tak terikat,. 3titik dialam diri agar menjadi 1 untuk menuju sang Maha 1,. Mengenal ciri hidup untuk mengenal sang Maha hidup mengenal ciri mati untuk mengetahui sang Maha berdiri karena bumi & langit belum tercipta,. Alloh telah sir budi cipta rasa ketitik Dzat 1 sedzatinya manusia,. Dialah kekasihnya yaitu Muhammadarrosululloh,. Tiada mampu menggapai Alloh tanpa melalui tali rosululloh kecuali rosululloh seorang,. Tiadalah kuciptakan langit tanpa tihang kalau tidak kerana engkau wahai Muhammad,.

  Like

 35. Assalamualaikum.
  Kita tidak boleh menafikan kewujudan kita dan usaha ikhtiar hamba yang mempunyai perbuatan, nama, sifat dan zat. Pendapat itu hanya dakwaan semata mata untuk menyatakan yang ada hanya Allah! Sedangkan Allah itu pun NAMA bagi tuhan. Mengapa tidak berpandukan kitab dan ulama muktabar supaya lebih jelas dan tidak terkeliru?Sebelum Tok Kenali sudah ada beberapa ulama syariat dan hakikat seperti Imam Ghazali contohnya, Wallahualam.

  Like

 36. Semakin saya mengulangi membaca artikel tuan, saya semakin keliru, saya rasa para pembaca pun akan begitu kerana setahu saya ilmu Tuk Kenali tidak menolak perbahasan zat, sifat, asma’ dan afaal adalah hak Allah Taala. Ada ke kitab tuk kenali yang berkata begitu? Elok kita sama2 kembali kepada ijma ulama muktabar.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s