Tahap Ilmu Rasa Tok Kenali Kelantan

Ramai yang bertanya dan meminta zikir dan amalan Tok kenali. Sebenarnya zikir dan amalan Tok kenali tidak banyak.

Tok kenali hanya mengamal zikir nafas. Zikir yang tidak berhurf dan zikir tidak bersuara!. Zikir lafas dari kedua bibir mulut dengan memegang buah tasbih itu, adalah sekadar perhiasan dunia.

Sebenar-benar zikir itu, adalah “ingat” kepada Allah. Cara ingat (zikir) Tok kenali kepada Allah itu, adalah hanya dengan cara memandang nafas yang turun naik!. Tanpa sebut Hu atau Hak.

Amalan Tok kenali pula, hanyalah membaca surah Al-Ikhlas.

Tentang sembahyanng, Tok kenali sembahyang sebagaimana kita sembahyang, puasa Tok Kenali, sama sebagaimana puasa kita dan beribadah Tok kenali juga sama ebagaimana kita beribadah.

Lebih, tinggi, bisa dan agungnnya Tok kenali itu, adalah atas dasar ilmu makrifatnya bukan pada sembahyang, zikir atau puasanya!.

Makrifat Tok kenali itu atas ilmu rasa. Mari kita pelajari ilmu rasa, sebagaimana ynga Tok kenali “rasa”. Rasa itu terbahagi 7. Ayoh kita pelajari, bagi sesiapa yang berhajat kepada amalan……………..

Tahap Ilmu Rasa Makrifat Tok kenali

Semenjak balik dari Kota Surabaya pada tanggal 27hb Jan dan selepas ceramah dimasjid Besar Kota Kelang pada tanggal 28hb. jan. Saya benar-benar tidak berkesempatan untuk melihat blog dan tidak berkesempatan untuk mengarang, apa lagi untuk menjawab persoalan tuan-tuan.

Memandangkan rasa tanggung jawab kepada para pembaca blog yang menanti-nanti dan menunggu-nunggu buah tangan saya, selama satu buklan di Indonisia, disini saya utarakan kepada tuan-tuan mengenai cara-cara mencapai tujuh tangga ilmu rasa!.

Ilmu rasa itu, ada tujuh tahap atau tujuh makam.
1) Maqam taubat
2) Maqam wara’
3) Maqam zuhud
4) Maqam fakir
5) Maqam sabar
6) Maqam tawakkal
7) Maqam ridho
Keujuh-tujuh tangga (maqam) itu, adalah melibatkan penyusian hati secara kesufian (pemurnian hati secara makrifat). Tujuh pemurnian hati diatas, adalah penyusian hati mengikut turutan tertib dari satu maqam kepada suatu maqam.

Setiap tangga penyusian hati itu, adalah bertujuan untuk sampai kepada tahap tercapainya “pembebasan hati dari segala ikatan dunia”. Bertujuan untuk mencipta kedudukkan atau suasana hati yang tidak lagi terpandang makhluk!.

Suasana hati orang-orang yang berada didalam ketujuh-tujuh maqam tersebut itu, adalah orang yang memandang bahawa setiap apa yang dicipta oleh Allah dan setiap apa yang belum tercipta itu, tidak lagi beharga dihatinya. Tidak beharga itu, seumpama tertanggalnya sehelai bulu romo dari tubuhnya!. Tamak kepada dunia atau tertilik hati kepada makhluk itu, merupakan mata pedang yang sedang membunuh kehidupan para sufi!.

Kehidupan seorang ahli makrifat atau seorang ahli sufi itu, adalah orang yang merdeka jiwanya dari tertilik makhluk!. Untuk menikmati ketujuh-tujuh tangga ilmu rasa itu, adalah mereka-mereka yang sanggup membelakangi selain Allah secara mutalak atau membelakagi dunia secata total. Rasa makrifat kepada Allah itu, “tidak boleh dimadu” dengan mahluk!. Rasa ingat kepada Allah itu, tidak boleh dimadu dengan ingat kepada makhluk!.

Tidak mungkin tercapai hati seseorang untuk sampai kepada tahap penyucian hati dari ikatan atau belenggu dunia, selama dunia atau selama sifat makhluk ini masih terlekat dihatinya!. Untuk meyisihkan hati dari tertakluk kepada dunia itu, hendaklah melalui tujuh maqam rasa atau tujuh martabat rasa!. Selepas melalui tujuh maqam taubat itu, barulah datangnya ilmu “rasa”.

Beza rasa orang awam berbanding rasa orang makrifat itu, adalah
Rasa makrifat orang awam itu, adalah diatas dasar “terlepas dari dosa-dosa”. Manakala rasa makrifat orang makrifatullah itu, adalah diatas dasar “tidak lalai dari mengigati Allah!”.
Untuk sampai atau untuk melalui ketujuh-tujuh anak tanggak atau tingkatan maqam rasa, hendaklah melalui tujuh peringkat.
1) Rasa Melalui Taubat.
Perkara taubat itu, bukan sahaja diajar oleh agama Al-Quraan, malahan diajar juga oleh agama-agama Injil, Taurat dan Zabur. Semua 4 kitab terdahulu memulakan ilmu dengan upacara taubat.
Taubat Orang Awam
Taubat bagi golongan orang-orang awam (golongan feqah) itu, adalah dengan melafaskan ucapan penyesalan. Sesal pelangaran atau ketidak patuhan kepada perintah Allah. Dengan menghentikan “seketika” perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Dengan berjanji untuk menghentikan seketika dan berjanji untuk tidak megulangi doda buat “seketika”. Bilamana gagal memenuhi sumpahnya, lalu mereka memuhun ampun pada Tuhan. Bertaubat orang awam sebanyak 67 kali satu hari, namun mengulangai berbuat dosa sebanyak 167 kali satu hari. Bertaubat lagi dan buat lagi, ini taubat golongan orang awam (orang yang berilmu syariat atau feqah).
Taubat Orang Makrifat.

Manakala taubat bagi golongan yang berilmu makrifat atau yang berilmu hakikat itu, adalah bertaubat mereka atas kelalaian terhadap Allah Taala. Dipandang berdosa besar kiranya mereka lupa, lalai atau alpa kepada Allah walaupun sesaat!.

Taubat orang makrifat itu, adalah bererti mengalamani “mati didalam hidup!”.

Dari Mana Asal Datangnya Dosa, Sehingga Memaksa Kita Bertaubat?

Dosa itu, bukan sesuatu perkara yang baru dan dosa itu, bukan pendatang yang terjadi kemudian!. Dosa atau pahala itu, sesungguhnya datang secara semulajadi bersama-sama dengan diri kita sedari azali!.

Segala perbuatan yang mendatangkan dosa atau pahala itu, adalah datangnya dari ketetapan Allah. Untuk membuang atau untuk mendatangkan dosa itu, sesungguhnya adalah datannya dari Allah. Kita selaku makhluk yang dijadikan, tidak berdaya untuk mendatang atau membuangkan dosa!. Untuk itu, mari kita serahkan diri kepada Allah, semoga diri tidak lagi menanggung dosa!.

Bukan hanya pahala datangya dari Allah, sesungguhnya dosa dan taubat juga adalah datangnya daripada Allah!. Taubat, dosa atau pahala itu, sesungguhnya adalah datangnya dari anugerah atau datangnya dari kurnia Allah. Taubat itu, sesungguhnya anugerah Allah. Datangnya taubat itu, sesungguhnya adalah dari Allah kepada manusia, tidak dari manusia kepada Allah. Datangnya perasaan penyesalan atau tercetusnya perasaan menyesal itu, adalah dari Allah, bukan datangnya dari diir sendiri!.

Jika boleh saya bertanya kepada tuan, siapakah yang menjadikan diri kita dan siapakah yang menjadikan perbuatan kita?. “Wallah hu Kholakokum, Wamatakmalun” (Aku jadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat). Sesungguhnya taubat itu, bukan datangnya dari diri kita, tetapi datangnya dari Allah. Taubat yang datangnya dari Allah itulah, yang dikatakam sebenar-benar taubat!.

Bilamana taubat itu datangnya dari diri kita, itulah makanya setiap 67 kali bertaubat yang masih melakukan dan mengulangi perkara yang sama itu adalah 167 kali. Iaitu banyak mengulangi dari yang bertaubat.

2) Maqam wara’.
Wara’ itu, adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Iaitu meninggal atau menjauhi segala perkara yang belum jelas atau perkara yang belun nyata, samaada dalam hal yang haram atau yang halal.

Didalam Islam wara’ itu, adalah langkah kedua sesudah taubat!, menandakan bahawa Wara’ itu, adalah suatu perkara yang penting bagi menerbit pembenaan mental untuk membersih hati dari ikatan dunia.

Wara’ itu, ada dua tingkat;
1) Pertama: wara’ dari segi zahir.
Erti wara’ dari segi zahir itu, adalah tidak bergerak, kecuali bergeraknya kita itu, adalah hanya untuk beribadah kepada Allah dan hanya untuk taat kepada ketetapan Allah.

2) Kedua adalah wara’ batin atau warak hakiki.
Erti wara’ hakiki itu, adalah bilamana tidak masuk dalam hatinya kercuali Allah Taala.

Wara’ itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang berbau syubhat (perkara yang belum jelas) kepada perkara yang sudah jelas, terang, nyata dan diyakini. Orang wara’ itu, adalah orang melakukan perbuatan ibadah dengan benar-benar mengenal Allah Taala. Bukannya ibadah yang sekadar memperlakunkan atau ibadah dibuat-buat sebagai memenuhi tuntutan budaya, tanpa mengenal siapa yang disembah!.

Wara’ itu, adalah orang mengerjakan sesuatu ibadah dengan jelas terlihat, terpandang dan tertilik Allah dalam setiap pekerjaan ibadah yang dilakukan. Tahu dari mana datanngnya ibadah dan tahu pula siapa yang mengerjakan ibadah!. Orang wara’ itu, adalah orang yang tahu bahawa datangnya ibadah itu, adalah dari Allah dan yang mengerjakan ibadah itu, adalahjuga bukan dirinya!.

Ibadah oranng wara’ itu, bukan dari Allah kepada Allah atau dengan Allah. Perkataan dari Allah, kepada Allah dan dengan Allah, semua itu hanyalah perkataan istilah!. Istilah itu, adalah perkataan yang sekadar memberi makna, tidak memberi kenyataan. Untuk mengelak beribadah dengan hanya sekadar beristilah, kita hendaklah membuang perkataan istilah dari Allah, kepada Allah atau beserta dengan Allah.

Beribadahnya orang wara’ itu, adalah beribadah yang bukan datangnya dari perkataan dari Allah, kepada Allah atau beserta Allah, sudah tidak ada istilah perkataan dari, kepada atau besereta Allah, tetapi ibadah mereka-mereka yang benar-benar wara’ itu, adalah ibadah hanya Allah, Allah, Allah………………………………

Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba tuan-tuan dasarkan atau asaskan perbuatan ibadah tuan-tuan, apakah datangnya kerajinan ibadah kita itu, datangnya dari diri sendiri?. Apakah ada kuasa kita untuk mengerjakan ibadah, jika tidak sedia tertulis dan jika tidak sedia terecatat dari semulajadi di dalam kitab luh mahfuz?. Cuba jawab?…………………………….

Ibadah atau amal kita itu, bukan datangnya dari rajin atau usaha kita, tetapi datangnya dari Allah!. Wara’ itu, adalah perkara yang tidak masuk dalam hatinya kecuali Allah, Allah dan Allah……………………………………..

3) Maqam Zuhud
Zuhud itu ertinya, tidak tamak, tidak mengutamakan atau tidak berkeinginan kepada kepada balasan, upah, imbuhan atau ganjaran!.
Dalam maqam zuhud, kita dikehendaki menjauhi dari perkara-perkara syubhat (perkara-perkara yang mendatangkan was-was). Manakala didalam perkara zhud pula, kita diasas atau didasarkan kepada tidak tamak kepada dunia, tidak harap kepada balasan, ganjaran atau inbuhan dari pekerjaan amal ibadah yang kita kerjakan!.
Zuhud itu, selalunya kita sasarkan kepada menjauhi atau tidak berkeinginan kepada perkara-perkara dunia sahaja tetapi menurut sudut pandang ilmu makrifat. Zuhud itu, adalah termasuk kepada perkara-perkara akhirat seperti balasan syurga atau takutkan neraka!.
Zuhud itu, selalunya kita hanya disogok atau diperdengarkan kepada perkara-perkara dunia sahaja. Seumpama menghindari diri dari berkeinginan kepada perkara-perkara keduniaan. Ada yang sampai tidak mahu pakai kereta, ada yang sampai tidak mahu beli sofa (sanggup duduk atas lantai) dan ada yang sanggup berhenti dari bekerja dengan kerajaan, katanya wang gaji dari kerajaan itu, datangnya dari hasil perkara shubhat. Ada yang menjauhi diri atau mengasingkan diri daripada bergaul dengan masyarakat!.
Ada yang mendakwa bahawa hanya dengan cara menjauhi diri dari dunia dan dari masyarakat sahaja yang membolehkan kita berzuhud!. Dengan menolak terus keduniaan. Ada yang sanggup tidak beli talivisian dan membiarkan anak isteri tidak tengok TV. Ada yang sanggup me;lihat rumahnya tidak ada sofa, semata-mata untuk berzuhud.
Zuhud itu, bukan dengan menolak pakai baju ala Melayu dengan memakai baju ala-ala Afghanistan!. Zuhud itu, bukan berdiri didepan orang ramai dengan mengeluarkan kayu sugi!. Uhud itu, bukan dengan memakai jubbah atau sarban. Buykan dengan cara menarik diri untuk tekun beribadah atau menghindarkan diri dari berkeinginan menikmati kelazatan hidup didunia!.
Zuhud Menurut Sudut Pandang Ilmu Makrifat
Zuhud menurut sudut pandang ilmu makrifat itu, bukan sahaja perkara-perkara sebagaimana yang tersebut diatas. Zuhud menurut pandanngan ilmu makrifat itu, adalah “kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput atau dari apa yang terlepas dari kita” dan “ Kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikanNya kepada kita”.
Firman: 57 : 23

Orang zuhud itu, tidak bergembira dengan adanya dunia dan tidak berduka cita dengan adanya akhirat. Pengertian atau tafsiran zuhud itu, tidak sahaja berkisar kepada menghindari kelazatan atau kenikmatan hidup didunia sahaja. Kebanyakkan ulamak hanya selalu mengetegahkan cerita-cerita zuhud yang berat sebelah dan hanya condong kepada tafsiran feqah. Dengan menceritakan seumpama contoh cerita Abu Sulaiman Al- Darani, katanya sufi itu;
“sufi itu, suatu ilmu yang sehingga tidak boleh untuk mengenakan (untuk membeli) kain suf dengan wang ditangan 3 dirham untuk membeli barang yang beharga 5 darham”.
Cerita-cerita seumpama ini, hanya mengisahkan perkara untuk meniunggalkan dunia. Sedangkan siapakah yang menceritakan dengan cerita-cerita tentang untuk tidak melupa dan melalikan Allah?. Siapa yang memandang zuhud dari sudut Allah?, siapakah yang memperjuangkan Allah, melainkan rata-rata yang kita temuai, hanya memperjuangkan zuhud dunia dengan langsung tidak meyentuh zuhud Allah.
Sedangkan menurut sudut pandang atau menurut tafsiran ilmu makrifat, zuhud itu, adalah menghendaki supaya kita menghindari sesuatu selain Allah.

Barang siapa yang ingin tahu lebih lanjut dan lebih mendalam, mari ikut saya kita sama-sama mengharungi, menyeberangi dan menghayati ilmu makrifat Tok kenali. Maksud, erti dan makna sebenar-benar zuhud itu, adalah bilamana sampai kepada tahap “tidak ada lagi yang hendak dizuhud”. Jika masih ada perkara-perkara yang hendak dizuhudkan, tandanya masih ada dunia, bilamana masih ada dunia, ertinya jauh dari Allah, bilamana jauh dari Allah bermakna belum berzuhud.

Jika masih duduk dalam keadaan berzuhud (membuang dunia), bererti dunia masih ada terlekat pada tubuh akalnya!. Selagi berpaut hati pada keberadaan dunia, selagi itu belum berzuhud. Zuhud itu, setelah tidak lagi berpaut hati pada dunia. Inilah yang dikatakan zuhud, mengikut fahamanan ilmu makrifat.
Zuhut itu, hanya bagi mereka-mereka yang belum nyata Allah. Dunia dan diri bagi orang makrifat itu, sudah lama terkubur dan terkaram dalam wajah Allah, yang tidak ada apa lagi hendak dizuhudkan!. Setelah Allah nyata dalam hatinya, sudah tidak ada lagi yang hendak dizuhudkan.

Saya ulangi sekali lagi bahawa, zuhud bagi orang feqah itu, adalah bererti mengasingkan diri dari kehidupan dunia untuk bertekun kepada ibadah dan menjalankan latihan rohani, seumpama menjalankan ibadah puasa, menjaga makan minum, berzikir dan sebagainya, demi memerangi keinginan hawa nafsu.
Adapun zuhud orang makrifat itu, adalah bererti tidak lagi ingat selain Allah.

4) Maqam Faqir
Mengikut tafsiran ilmu feqah, fakir itu adalah miskin. Meskin seumpama tidak punya wang, rumah, tanah tidak punya makanan untuk dimakan dan sebagainya.

Manakala fakir menurut suluhan ilmu makrifat itu, adalah mengosongkan seluruh fikiran dan harapan dari kehidupan masa kini dan kehidupan yang akan datang dan tidak menghendaki serta tidak berkeinginan apapun kecuali Allah!. Fakir yang lenyap sifat kesedaran keberadaan diri sendiri selain Allah.

Fakir menurut suluhan makrifat itu, bukan merujuk kepada fakir miskin yang tidak punya harta atau wang ringgit. Fakir itu, boleh terjadi kepada seorang jutawan, seorang Raja atau seorang yang memiliki bank sendiri. Fakir itu, bukan ukurannya pada wang ringgit!. Fakir yang sebenar-benar fakir itu, adalah orang yang bilamana hatinya tidak kepada yang lain selain Allah. Fakir itu, adalah orang yang tidak membutuh, berkeinginan atau tidak berkehendak kepada sesuatu apapun selain Allah!.

Untuk memahami sifat fakir, mari kita imbas kembali sifat wara’. Wara’ itu, adalah tidak masuk kedalam ingatan hatinya kecuali Allah. Manakala zuhud itu, adalah meninggalkan sifat keakuan, meninggalkan sifat makhluk dan sifat dunia kepada segala-galanya terlihat, ternampak dan tertilik Allah.

Adapun sifat fakir itu, bukanya fakir dari segi kekurangan wang ringgit!. Yang dimaksudkan fakir dari sudut suluhan ilmu makrifat itu, adalah fakir dari terlihta adanya sifat keberadaan diri atau masih ada sifat keakuan!. Tidak punya apa-apa termasuk tidak berkeinginan dan tidak berkehendak selain Allah!.

5) Maqam Sabar
Dalam mentafsir bab sabar, tidak ramai ulamak yang boleh mentafsirkannya dan tidak banyak kitab yang mengkhbarakannya!. Cuba tuan-tuan belek dan semak kitab-kitab dipasaran, payah ditemuai kitab yang menterjemah atau mentafsir makna atau erti sabar!.

Banyak yang kita dapati, hanyalah saranan menyuruh kita bersabar. Sabar menurut tafsiran feqah;
“Tahan menderita yang tidak disenangi dengan rela dan kemahuan jati dan menyetrah diri kepada Allah”

Selama ini, kita hanya tahu mengucap perkataan sabar kepda sahabat-sahabat yang ditimpa musyibah. Setelah terkena pada batang hidung sendiri, ternyata perkataan sabar yang selalu kita ucapkan kepada orang lain itu, bilamana terkena pada sdiri sendiri, tidak dapat kita rialisasikan atau tidak dapat kita terjemahkan!.
Cuba tuan-tuan tafsirkan apakah itu erti sabar dan saya minta tuan-tuan cari tafsiran sabar?. Sudah saya cari, ternyata gagal mendapatnya!.

Saya temui makna, erti atau tafsiran sabar itu dari kalimah Tok Kenali!. Sabar itu, adalah bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah kita berserah diri kepada Allah itu, erti sabar dalam erti kata sebanr-benar sabar.
Sabar itu, setelah kita serahkan bencana atau kecelakaan itu, datang dari Allah, serahkan kemiskinan, kepapaan, kerugian, kemusnahan dan segala penderitaan yang kita tanggug itu, adalah sebenar-benar bukannya datang dari sebab orang atau bukan dating dari makhluk. Makhluk tidak boleh memberi bekas atau tidak boleh memberi kesan sedikitpun atas kita, melainkan Allah. Setelah kita sedar segala apa yang terjadi, apa juga yang mendatang dan yang menimpa kita itu, adalah datangnya dari Allah!. Bilamana datangnya dari Allah, semestinya terbaik untuk kita!. Setelah segalanya datang dari Allah, apakah patut kita mengeluh?. Aapakah patut kita merungut atau rasa tidak puas hati?. Perkara yang datang dari Allah itu, adalah perkara yang terbaik untuk kita. Maka kita terimalah seadanya. Itulah erti sabar!.

Sabar bukan kerana sanggup menagan lapar. Sabar bukan kerana sanggup mengerjakan ibadah. Sabar bukan kerana sanggup menggung penderitaan hidup!. Tahan lapar, sanggup mengerjakan ibadah dan tahan dari menanggug derita itu, bukan atas daya yang datangnya dari diri kita, kita tidak boleh menangung sabar, sekiranya tidak diberi daya oleh Allah. Kita tidak boleh bersabar atau tidak boleh menahan dari derita jika tidak datangnya kesabaran itu dari Allah. Kita tidak mampu untuk menganggung sabar, jika tidak dari kuasa Alah!. Sabar itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Untuk menjadikan sabar itu milik Allah, hendaklah kita berserah diri kepada Allah. Setelah berserah diri kepada Allah, barulah dikatakan sebanr-benar sabar. Sesungguynya sabar itu milik Allah. Kita tidak akan bersabar kiranya tidak diberi kekuatan sabar dari Allah. Sebenar-benar sabar itu milik siapa?. Cuba jawab……………………

Sabar itu, adalah bagi mereka yang berserah diri kepada Allah. Serahkan miskin kepada Allah, serahkan sakit kepada Allah, serahkan amal ibadah kepada Allah dan serahkan hidup dan mati kepada Allah barulah dikatakan sabar.

Seumpama kita berhadapan dengan binatang buas yang hendak menerkam kita atau sewaktu kita berhadapan orang yang hendak membunuh kita. Bagaimana hendak bersabar, sedangkan nyawa sudah dihujung pedang atau sudah dihujung mulut harimau?. Orang yang berserah diri itu, adalah orang yang beranggapan bahawa yang mendatangkan harimau dihadapan kita itu, adalah diatas dasar gerak ketetapan dari Allah. Allah sebenarnya yang telah menghantar harimau atau mengirim musuh di hadapan kita. Tidak akan datng musuh dan tidak akan sampai harimau dihadapan kita, kiranya tidak dihantar atau tidak dikirim oleh Allah. Kiranya itu kiriman Allah, sepatutnya kita bergembira dan bersuka hati, kerana mendapat kiriman Allah!, bukanya membuat kita takut!. Sepatutnya kita menjadi lebih gembira, bukanya takut!.
Disitu akan membuat kita bersabar. Kerana apa kita bersabar, kerana kita sudah tahu yang mendatang itu, adalah datangnya dari kiriman Allah!. Setelah datangnya segala sesuatu itu dari Allah, maka serahlah segala termasuk diri kepada Allah. Serah harimau kepada Allah, sudah serah pedanng atau musuh kepada Allah dan serah ternmasuk diri kita kepada Allah!, itulah sabar.

Orang yang bersabar itu, adalah orang yang telah beranggapan bahawa yang melangar kereta kita, orang yang maki hamun kita, orang khianati keluarga kita atau orang taka bayar hutang kita itu, bukan datangnya dari kehendak orang, tetapi adalah datangnya dari kehendak Allah. Allah yang menetapkan hari itu kita berlangar, maka berlangarlah kita tanpa boleh dielak. Orang tak bayar hutang itu, telah tidak dibayar oleh Allah sedari azali, bukan kerana orang yang tidak mahu bayar, tetapi telah ditetapkan oleh Allah. Itu, barulah datangnya sabar.

Pendapat ini adalah pendapat yang berbahasa dengan bahasa makrifat. Mungkin tidak akan dapat diterima oleh orang yang berpelajaran bahasa feqah!. Bahasa percakapan saya ini, adalah basa karam, bahasa fana dan bahasa makrifat. Seumpama bahasa ayam tidak difahami oleh itik. Manakla kedua-dua bahasa itu benar bagi mereka yang faham.

Orang sabar itu, adalah orang yang tidak ada perasan marah, putus asa, kecewa, merungut atau orang yang tidak menuduh yang orang lain. Orang lain sebanarnya tidak langar kereta kita, yang langgar kereta kita itu, adalah ketetapan Allah. Bukan orang yang tidak mahu bayar hutang kita, yang tidak mahu bayar hutang kita itu, adalah ketetapan Allah sedari azali dan sebagainya. Kiranya kita faham konsep ketetapan Allah didalam kitab luh hulmahfuz sedari azali, maka akan datanglah perkara sabar. Itulah maksud, erti dan makna sabar!………………

Dalam kitab feqah, telah membahagikan sabar dalam 3 jenis.
1) Sabar dalam menahan diri dari membuat segala rupa pekerjaan jahat atau menahan diri dari menuruti hawa nafsu.
2) Sabar dalam diri dari menanggung kesusahan, kepedihan atau kesengsaraan dalam menjalankan kewajipan agama.
3) Sabar dalam menahan diri untuk terus beristikomah secara berpanjangan dalam sesuatu perkara dengan tidak menoleh kebelakang.
Tafsiran feqah itu, adalah tafsiran dari segi istilah atau tafsiran dari segi fahaman ilmu. Tetapi tidak memberi erti dari segi pegangan atau kehidupan seharian yang sebenar (rialiti kehidupan).
Sabar yang sebenar-benar sabar itu, adalah setelah menyerahkan segalanya kepada Allah.
6) Tawakkal

149 Replies to “Tahap Ilmu Rasa Tok Kenali Kelantan”

 1. aslm tuan hj. pokok segala rasa ada lah tauhid.7 makam rasa itu bukan kah serentak jalan nya.dalam kaedah ilmu mungkin begitu.penghayatan disiplin sangat dititik beratkan untuk menyulusuri bahtera rasa.

  Like

 2. Salam Tuan Haji , Orang yang sebenar Tuhid apabila Dapat Mengesakan Allah apabila sifat , afal ,asma serta zat telah dibinasakan , lebur dan dipulangkan kepada allah hak yang muktlak . apabila sudah tahap tersebut berjalan dan segala2nya atas wajah alllah . Oleh itu pada pandangan orang tersebut taubat adalah taubatallah , warak adalah warak dari allah jua dan semuanya afal , sifat . asma dan zat dari allah jua .

  Like

 3. Salam Terimakasih kepada Tuan haji yang sabar serta banyak bimbing saya insyallah saya tak akan sia2 . Insan yang faqir ini mengucapkan ribuan terimakasih . (dari allah kepada allah)

  Like

 4. As’salamualaikum Sahabat, teruskan perjuangan dalam memberi kefahaman dan penjelasan berkenaan Ilmu Tok Kenali… mencintai Ilmu, A’min

  Like

 5. Tuan Haji..gembiranya saya..dpt berjumpa dgn blog ini..Ianya seumpama tiba-tiba orang yg buta dapat melihat .. Semakin saya membaca sedikit demi sedikit, hati & fikiran jadi spt ketagihan..maksudnya ketagihan ilmu..Blog ini menyedarkan saya betapa kosongnya jiwa sebelum ini.. Hidup dlm bingung,,Buat-buat tahu apa yg sebenarnya tak tahu..Ataupon, lebih kurangnya..saya tak tahu pon apa yg saya tidak tahu..
  Adakah benar apa yg terdetik dlm minda saya sekarang ini? Iaitu, dgn ilmu makrifat ini sebenarnya..membolehkan kita ‘tetap’, ‘steady’,’neutral’.. di dalam keadaan & kehendak Maha Pencipta..tak kira dlm apa jua persekitaran,keadaan & ancaman..Tiada istilah ‘tergugat’ kpd yg menguasai ilmu makrifat..Seumpama orang yg didalam air..Semakin melawan kerana tidak tahu berenang maka semakin boleh lemas..Ianya adalah ilmu pelengkap utk kita terhindar dari tipu daya & muslihat alam zahir dunia yg fana….Setakat sedikit pembacaan saya melalui blog ini,,itulah kesimpulan saya..Adakah pernyataan cetek saya ini benar atau menyimpang?

  Like

  1. Segalanya telah Allah tetapkan mengikut ilmuNya. Benar apa yang tuan rasa itu. Saya tahu tuan juga adalah seorang wali Allah. Saya juga suka berjumpa dengan orang-orang seperti tuan. Teruskan beristikomah, jangan sampai tertoleh kebelakang!.amin drp hj shaari

   Like

 6. rasa itu sehingga tiada rasa ,yg merasa itu adalah yg merasa ,bukan rasa yang diyata pada diri ,bukan pada yang terdiri tapi pada yang hakiki.

  Like

 7. Guru maaf memanggil tuan hj sebagai guru sebab saya betul2 mahu berguru dengan tuan hj tp saya berada di melaka bagaimana cara nya boleh tak membimbing saya melalui email terima kasih

  Like

 8. salam….matlamat utama hidup kita ini hanya untk mengenal Allah…jd ntuk mengenal ALLAH hendaklah kita mengenal diri terlebih dahulu…setelah diri kita kenal merata2,nampak lah ALLAH yg teramat nyata,,,,contohnya kita belajar mengenal diri setelah kita tahu dan faham yg sebenar-benar dir kita adalah diri rohani,diri batin(roh)……pertanyaan sy di sini di dlm kita belajar hendaknya kita sampai kpd tahap pengalaman atau kita merasai sendiri bukan sekadar kita faham dan tahu dari membaca kitab atau dari mulut shja,,,,,,,,di sini sy minta tuan hj shaari tlg kupaskan lg bagaimana atau kaedahnya utk samapi kpd tahap rasa atau pengalaman yg diri kita akn capai……sebagai contoh siapakah yg mengesahkan yg diri kita ini benar2 telah mengenal sebenar-benar diri……adakah setelah kita membaca kitab atau mendengar daripd guru,setelah kita faham dan tahu,adakah itu tandanya kita telah menenal diri?sy minta tuan hj dpt perjelaskan lg pertanyaan sy ini seorg hamba yg daif sentiasa dahagakan ilmu yg kosong ini……

  Like

  1. Nak tahu samaada kita telah mengenal diri atau belum, mudah sahaja tuan. Kiranya kita masih nampak adanya diri, bererti tuan belm mengenal diri. Dengan mengaku aku yang melihat, aku yang mendengar, akua yang berkata-kata, aku yang sembahyang, puasa dan bersedekah, tandany tuan belum menmgenal diri. Bilamana masih ada perkataan “aku” bererti tuan belum mengenal diri.

   Orang yang mengenal diri itu, adalah orang sudah tidak lagi mengenal diri sendiori. Mereka sudah tidak tahu lagi yang berdiri itu kaki, tetapi yang berdiri itu Allah, Tidak tahu yang bertakbir itutangan, tetapi yang bertakbir itu Allah.

   Orang mengenal diri itu, adalah orang yang mati sebelum mati, iaitu orang yang tidak lagi mengaku atau orang yang tidak lagi menyebut perkataan aku…………………………..

   Jika masih itu aku dan ini aku, itu tanda nya belum mengenal diri!……………………….

   Like

 9. asalamwalaikom…Tuan hj..yang sayangi…terima kasih atas penerangan tentang ilmu rasa…seperti saya tidak percaya …tuan hj…terus menurunkan ilmu ini buat semua yang berminat untuk mengatahuinya…..terima kasih…dan syukur kepada Allah…kerana telah mempertemukan Tuan hj..dgn saya…..semoga allah memberkati perjuangan Tuan HJ…….sg .kayau sandakan

  Like

 10. Barangsiapa mengharap
  perjumpaan dengan Tuhannya, maka
  hendaklah ia mengerjakan amal saleh,
  dan tidak mempersekutukan Dia dengan
  sesuatu apa pun dalam beribadah
  kepada Tuhannya. (QS 18:110)…bagaimana cara mengerjakan amal saleh itu tuan guru?,,karna saya belum tahu caranya..

  Like

  1. Amal yang soleh itu, adalah amal yang tidak mengharapkan apa-apa dari amalnya. Amalan yang tidak bergantung harap kepada amalannya!. Amalan amal yang soleh itu, adalah amal yang tidak dikerjakan dengan kerana daya usaha diri sendiri!.

   Siapa yang mendirikan kita sembahyang, jika tidak Allah yang mendirikan kaki kita, jika Allah yang mendirikan kaki kita, mengangkat tangan utk bertakbir dan mengerakkan mulut kita, jadi siapa sebenarnya yang berdiri solat, yang bertakbir solat dan yang membaca surah diketika solat? ?. cuba jawab……………………

   Like

 11. pesoalanny skarang. siapa MUHAMAD yang mikraj dengan jasad2 nya dan mengapa kita perlu buang jasad untuk menyaksikn ALLAH.? sedangkn kita dikatakn dari NUR MUHAMAD saya memang jahil ilmu tapi saya meminati membac tambah2 lagi tulisan tuan ni bolih memecahkn kepala.. pekara menuntut ilmu apabila sesuatu pekara itu amat sukar difahami

  Like

  1. Zahir tidak boleh meyaksikan yang batin. Hanya yang batin meyaksikan batin. jasad perkara baru,mana mungkin zahir boleh meyaksikan batin. adapun Nur Muhamad bukan perkara zahir atau baru, ia adalah perkara batin dan perkara lama. Yang meyaksikan Allah itu, adalah nur Muhamad yangn bersifat batin. bukannya jasad yang bersifat muhadas!.

   Jika kita tidak mengenal diri, maka tidaklah mengenal batin. Diri bukan jasad, diri yang sebenar diri itu, adalah roh,………………..

   Like

  2. maaf tiada niat selain utk memahami anda … saya pun jahil tetang agama. soalnya pengarang mengarang crita ini bkn untuk anda mempersoalankan sebaliknya dia hnya berkongsi ilmu yg mana jika siapa yg phm, maka bersyukurlah. Dan siapa yg tidak dpt mmemahami pun harus bersyukur kerana Phm atau pun tidak paham itu sendiri dtgnya dr Allah utk memgiizinkn seseorg itu utk phm atau tidak . insyallah andaikata keiizinannya itu smpai maka masa itu nti anda akan phm. setelah phm maksud bersabar yg sebenar2nya , insyallah pd msa itulah yg akan menentukan bila keizinannya kita perolehi .

   Like

  3. Rasulullah tidak mikraj dengan jasadnya! diharap saat ini saudara sudah mengupas rahsia isra mikraj yang sebenar, aamiin.

   Like

 12. Assalamualaikum
  Terima kasih atas penerangan penulis, cuma ada sesetengah ejaan tersalah ejaan, minta perbetulkan, nanti ada org yg pening akn bertambah pening Utk memahami ilmu ini

  Like

 13. “Zikir Lisan itu puja (al-hamd) dan puji (ats-tsana’),
  Zikir Jiwa itu kesungguhan (al-juhd) dan kemauan yang keras (al-‘ana’),
  Zikir Ruh itu takut (al-khauf) dan harap (al-raja’),
  Zikir Kalbu itu pembenaran (al-shidiq) dan pembersihan (ash-shifa’),
  Zikir Akal itu pengagungan (at-ta’zhim) dan malu (al-haya’),
  Zikir Ma’rifat itu penyerahan diri (at-taslim) dan rela (ar-ridha’),
  Zikir Sirr itu memandang (al-ru-u’yat) dan berjumpa (al-liqa’)”

  Like

 14. Setelah mengenal diri, diri itu sudah tiada, sudah binasa, sudah lebur kerna diri Empunya diri mengambil tempat. Apabila Empunya diri mengambil tempat, nyatalah segala yang nyata ini dengan wajah-wajahnya yang tak lain darinya juga, itulah yang dimaksudkan dengan binasanya diri zahir ini. Sungguh pun demikian sebenar-benarnya diri zahir ini pun tiada, adanya itu hanya sebagai bayang-bayang sahaja yang menyatakan adanya Pemilik bayang. Pemilik bayang itulah sebenar-benarnya Empunya bayang. Amin.

  Like

  1. Terima kasih. Saya seorang awam, tetapi sangat berminat dengan ilmu2 kesufian. Kesulitan orang awam seperti saya, adalah untuk menghubungkan dalil2 dan nas2 Al-Qur’an dan Hadis, dengan ucapan2 golongan sufi. Ini kerana, kaum sufi berkata2 dengan istilah2 yang hanya difahami oleh masyarakat sufi sahaja. Manakala, ada pula golongan “Salafi” yang mendakwa ajaran2 tasawuf itu adalah bid’ah dholalah masuk neraka. Kalaulah Imam Al-Husain bin Mansur al-Hallaj tidak difitnah kerana lafaz syattahiyyatnya “ana al-Haq”, dan kalaulah Imam Muhyidin Muhammad bin Ali Ibnu A’raby tidak difitnah sebagai pengasas aqidah wahdatul wujud kerana ulah tangan2 yahudi dan kaum zindiq yang mengubah suai kitab2nya, nescaya tidak ada ulama2 sunni yang bangkit membela mereka dan menjelaskan masalah syuhud, dzauk, dan fana kepada orang awam seperti kami.

   Like

   1. Dari manakah ananda belajar yg mengatakan Muhamad tidak ada?. Tidakkah Muhamad itu tidak boleh berpisah dan bercerai dgn Allah?. Mana mungkin Muhamad tidak ada!. Sedangkan adanya Allah maka adalah Muhamad!. Jgn belajar perkara yg bukan2 nanti tersasar akan menjadi syirik dan kafir. Berhati2 dalam berkata2 kelak nanti binasa diri.amin drp hj shaari

    Like

 15. Salam dulu kita datang kosong kembali pun kosong (maka apa yang ada pada kita semuanya dari allah ) . Kita dan seluruh makluk dialam digerakkan oleh dzat yang maha mutlak . Kenali diri yang batin (roh) sejak dari mula kejadian telah berjanji dengan allah untuk menyatakan allah tetapi apabila sudah khayal dalam alam dunia ini maka kita lupa perjanjian kita itu . Oleh itu diam , matikan diri maka kamu akan dapat jawapan daripadanya . Untuk mencapaikan jangan mermbawa tubuh kita , hati kita , perasaan kita ruh kita serta amalan kita bawalah diri yang kosong kepada Dzat Muktlak. (Kesadaran Dzatilalahi)

  Like

 16. Bila mengenal Allah itu pada penghabisan pencarian sehingga tidak ada diri maka melangkaui semua makam2 itu…adak Allah hendak di tmptkn di makam itu? Allah itu tdk brtmpt..ttpi tangga2 dn makam2 itu wajib diselusuri bagi org2 yg baru mengenal…Siapa Aku Mana Aku? aku tiada aku telah mati trkubur dlm lautan wajah Allah…kubur makrifat tiada batu nisan! yg ada hanya Allah Allah Allah amin…

  Like

 17. persoalan yg paling utama adakh kita sudah mengenal diri dgn sebenar2nya…jikalau diri sudah kenal pasti Allah itu dpt di kenal di rasa dgn sepenuhnya…itu lh ilmu rasa tok kenali yg tdk dicapai oleh golongan fekah…sedarilh wahai golongan ahli fekah kenali lh diri dn kenali Allah dgn yg Hak agar tdk brgelombangan hidup syirik khafi spanjang hidup!…maaf

  Like

  1. Salam tuan, saya amat kecewa dgn sahabat2 apabila selalu sangat meletakkan sahabat2 kita yang masih berfahamn fekah itu sebagai bahan sindiran. Perbuatan ini mencerminkan diri kita itu belum mengenal allah sedangkan kita beria-ia dan merasa kitalah benar. Renongkanlah, mereka yang disindirkan itu juga sebahagian dariNya yang menzahirkankan kekayaan sifatNya. Apakah tidak bolih menggunakan ayat2 yg lebih berfatonah? Mengajak atau berdakwah atau bertablik dgn lebih bijaksana?. Fikirkanlah, bagaimana jika kita berada ditempat mereka. Amin.

   Like

  2. ana orang awam, ahli fekah yang sedang bertatih mengenal diri… didoakan agar diberikan kefahaman sebagaimana orang-orang yang telah diberi kefahaman dalam mengenal diri… amin

   Like

 18. jangan kecewa jika tidak dapat mengenal Allah dan jangan bangga jika dapat menyaksikan atau merasai Allah sesungguhny tiap2 yg dijadikn pasti akan kembali kepada yg. menjadikn. pena telah mencorit dlm. dairi Allah ( Loh Mahfs) segalany permulaan Allah dan kembali akhir pun Allah

  Like

 19. Minta maaf diatas kelancangan lidah saya..brbnyk terima kasih atas teguran t.guru…baik dn buruk itu dtg dri Allah…kefahaman sy adlh Aku dh mati yg ujud hakiki hanya Allah…kalam ku prbuatan ku adlh adlh dari kalam Nya dn Afal Nya…hamba brserah diri..amin

  Like

  1. Tuan ramai yang datang berguru, tetapi ramai juga yang tidak faham, walaupun guru itu turun dari langit.Pokoknya tuan bergurulah dengan diri sendiri. Diri sendiri tidak pernah menipu diri sendiri!.

   Apa yang tuan terima pakai itu, itulah guru. Ada orang baca 10 kitab, tetapi tidak mendapat faham, walau kita mendapat sepotonng ayat, namun memberi bekas, itulah guru.

   Apa-apa pun syabas kerana masih ada niat untuk belajar dan berguru. sy bangga dengan sikap tuan yang masih mahu mencari.amin drp hj shaari

   Like

 20. Salam,terlebih dahulu saya memohon kepada hadrat ilahi agar dilindungi dari sifat2 cela untuk direstui oleh Mu dengan petunjukNYA salam dan selawat keatas junjungan besar Nabi MUHAMMAD SAW.keindahan dalam kezahiran sesuatu yang dizahirkan adalah begitu kompleks dimana setiap yang indah pasti ada sebab musabab keindahan itu seperti jua kecelakaan dll. Ini kerana tanggapan daripada makhluk2NYA yang lemah.kita perlu sedari sekiranya kita menyatakan sifat manusia sudah pasti kita lemah tetapi jika kita menzahirkan sifat2 ALLAH sudah pastiNYA ALLAH MAHA.KeESAnya amatlah tak dijangkau oleh pemikiran manusia.
  Setiap perjuangan kerana ALLAH sudah pasti dimulai dengan RedhoNYA,keizinanNYA,petunjukNYA dan itulah sifat manusia kearah kehambaan.Tiada paksaan akan tetapi membuka Jalan untuk kembali kepadaNYA.
  Secara berseloroh jikalau Tuan2 pernah meminati muzaik ERA 80an-90an pasti kenal akan artis seperti Metallica.Megadeth dll.apakah caranya untuk memastikan para pendengar meminati lagu2NYA sedangkan ada jua pendengar tidak faham akan sebutanNYA,mungkinkah sebab2 propaganda atau alunan muzik kerasnya melembutkan hati kita sehingga kita FANA’ dalam arus kelalaian atau juga kita mulai mencintai akan yang tidak pasti.tetapi apabila kita sudah kurang upaya,sudah menafikan adanya kebolehan kita barulah kita merasainya bahawa ianya suatu yang membingitkan dan tiada lagi kemesraan terhadap alunan itu.ataupun kita menyatakan bahawa SYAITAN memainkan perananNYA dengan begitu cemerlang sekali.adakan iblis berkuasa untuk berbuat demikian.Mengapakah iblis bole berbuat demikian sedangkan kesempurnaan makhluk yang bernama manusia itu sudah melangkaui kesempurnaan sesuatu penciptaan.
  Dimana Makhluk bernama manusia ini bole menanggung keperitan,kebaikan,kejayaan,keburukan dll bergantung kepada kehendakNYA.
  maksud saya disini sekiranya ada yang tidak menerima pendapat atau tidak memahami sesuatu fakta yang disampaikan hendaklah dimaklumkan terdahulu bahawasanya memohon kepada hidrat ilahi untuk mendapat petunjuk kepada ALLAH SWT.
  Apa itu sesat.secara fizikal nya satu kombinasi hurup yang melantunkan bunyi prosa kata yang bole difahami untuk menyatakan maksud perbuatan,nama,sifat dan zat sesuatu maksud itu.Kita perlu faham maksud segala puji bagi ALLAH tuhan sekian alam.sebelum maksud keseluruhan itu kita hayati dulu maksud ALAM(dalam kombinasi hurup2 didalam bahasa Melayu) yang menyatakan ruang atau sesuatu tempat dimana bole dirasai,bole dilihat,bole digambarkan.bagaimana pula tentang sesuatu yang ghaib atau yang belum kita lihat atau seumpamanya.sebagai contoh pada zaman rasullullah perkhidmatan pengangkutan biasanya digunakan oleh manusia pada masa itu kebanyakkannya unta dan kuda.mereka belum lagi menaiki kereta,motor dll pada masa itu,adakah itu suatu yang menyesatkan atau suatu yang dirasai,digambarkan itu suatu yang SESAT.
  sebagai contoh sekiranya tiada peristiwa atau perlakuan yang buruk sebagai contoh seorang penagih dadah dimana kita tahu kesan2 dan sifat2NYA secara tak langsung kita melihat proses keburukkan sesuatu yang dijadikan bole diperbetulkan dengan proses kebaikan.HUKUM adalah untuk memperbetulkan apa yang buruk kepada baik.negative kepada positive.jika kita memandang baik buruk dan negative positive sebagai keseluruhan perbuatan maka kita akan merasai suatu alam yang lain pula.cuba fahami kata2 ini dengan izin ALLAH.
  satu lagi contoh yang perlu direnungi,ada sekelompok manusia yang bekerja menggunakan seluruh tulang empat keratnya untuk mendapatkan rezeki utk menyara keluarga yang diamanahkan oleh ALLAH.pernahkan anda semua terfikir tentang sifat2 ALLAH yang MAHA dimana ketika tubuh badan kita dipancari cahaya matahari yang begitu terik sehinggakan peluh2 mencurah membasahi setiap rongga2 badan kita sehinggakan terasa dingin sambil tiupan angin yang sepoi2 itu menghilangkan rasa panas dan kurang selesa. Sedangkan di hari pengadilan peluh2 itu menjadi lautan yang melemaskan kita.cuba fahami suasana itu(ALAM itu) atau message yang cuba disampaikan melalui kiasan.
  Untuk menyayangi atau disayangi kita hendaknya memerlukan satu sifat jemaah,iaitu didalam ibadah jemaah itu adalah yang terbaik, oleh itu jemaahlah kamu dengan menjawab atau mengajukan soalan dan jawapan di antara satu sama lain.menanya atau membangkan bukan erti nya tiada ilmu hakikat mahupun syariat.Yang memberi itu jua tidak bererti menguasai ilmu Hakikat atau syariat ini kerana selagi bernama kita hanya dalil sesuatu penciptaan.
  Kita mulakan perubahan dimana cuba memahami atau dipahami dengan cara memberi pendapat yang bole dipahami serta diterima akal,sekiranya tidak berpuas hati sayugia dimaklumkan tenangkan fikiran banyak2 zikrullah dan kembali bersihkan hati dan perasaan gar diberikan pemahaman setiap permasalahan.TIADA SESAT JIKA TIADA JALAN.TIADA JALAN JIKA TIADA SESAT.akan tetapi jangan memenuhi JALAN SESAT.
  InsyaALLAH berjemaahlah untuk mencapai kegemilangan,sesungguhnya Nabi Junjungan kita mengutamakan Jemaah utk melaksanakan setiap amanah dari tuhanNYA yang Maha Esa.Amin

  Like

 21. semoga tuan sudi selalu memberikan rangkaian tulisan yang berguna bagi saya dan bagi yang lain. yang mana tulisan tuan dapat membuka pintu hati untuk mengenal mengenai diri dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih…

  Like

 22. Salam tuan hj……sesungguhnya HIDUP KITA INI ADALAH MATI DAN MATI KITA INI ADALAH HIDUP……..semua umat islam wajib berpegang kepada syariat, tarikat, hakikat & makrifat dlm setiap masa/saat dan detik…….HAYATI Al-Quran dan Hadis sebagai lampu/pelita yg kita bawa semasa berada ditempat yang gelap-gulita(dunia yang fana ini)……….kepada jln kembali yaitu orang2 yang YAKIN AKAN MENEMUI TUHANYA, mungkin tuan hj boleh komen kata2 saja ini, t kasih

  Like

 23. jasad mengurung rohani,rohani kurung roh,melihat Allah yang satu,itulah dibahasakan mati sebelum mati,dalam roh itulah disebut roh idhofi mengerakkan jasad kenali ilahi,jasad ibaratkan panggung,rohani ibarat wayangnya,dalangnya roh idhofi,digerakkan wayang maka tergeraklah panggung,yang mengerakkan adalah dalangnya,Alif itu roh idhofi,dikembangkan oleh titik noktah,titik noktah asal mausulnya nur Allah.

  Like

 24. seseorang yg makrifat itu,apa yg dingat hnya allah…seumpama alatan pisau parang kapak pedang gergaji tukul cangkul dn apa2 pun …hnya diingatkan pd besi semata-mata…
  Krn bila semua itu dikosongkan dn apa yg dilihat hnyalah besi..besi,.besi…
  Maka disitu menghadap akan melihat zat yg maha qadim…

  Like

 25. As salam
  Janganlah merasakan diri terlalu mengenali Allah. Jangan fikir semua orang fekah tu xbelajar bab hakikat makrifat. Bukan semua mereka tu buta. Tetapi pegang amanah menyampaikan ilmu syariat pada org awam. Ramai juga ustaz2 yg ikut tarekat tapi tak dok gebang canang sana sini yg dia je faham ilmu makrifat. Kalo stakat hafal ayat2 kata2 ahli makrifat dah rasa diri dah bermakrifat baik diam je lah. Pengalaman hal kerohanian ntah pernah rasa ke tak. Ntah2 masih lg dlm zon syak, dzon,waham.

  Jangan mara der…

  Like

  1. benar kata tuan itu. saya ini org yang hanya mengajar itek berenang. saya tak tahu ilmu sebagaimana tuan. Saya tak tahu apa-apa, hanya ajar ilmu bodoh dan ilmu sesat shj. hanya orang torikat sahaja mengenal Allah, orang makrifat hanya tahu berbohong sahaja macam saya. amin

   Like

   1. Untuk Hj Shaari…Tetap Teguh mantapkan hati Jangan pernah menyerah Teruslah berjuang dan berkarya demi kebenaran Amin

    Like

   2. salam pak hj shaari, org yg mengnal Tuhan itu tdk mesti mudah merajok, kenapa pak hj bersikap begini. maaf sy tdk pkai kt ALLAH tp kt Tuhan krn sy tdk berani lancang menyebut namaNYA. salam

    Like

   3. Ass. Pak hj.shaari.Kpan y pak dkluarn maqm tawaqal nya.saya sangat ingin mngetahuiny.tnggung bnget rasany pak.mksih bnyak y pak atas ilmu ilmu yg bpak nukilkan ini. Wasalam
    (Mhd.Alhadi) from medan.

    Like

   4. Salam tuan guru.
    Hanya orang2 yg tidak fahamlah yg menyalahkan tuan guru.
    Bagi orang2 yg faham…
    xda beza apapaun sama sahaja.
    Terima kasih tuan guru.

    Like

 26. Tak mungkin tok kenali solat seperti biasa .bila mencapai tahap kewalian dia akan bersolat dgn cara mukaranah kamaliah bukan dgn cara mukaranah urufiah.solat yg bersabit dengan penyatuan mustahil dia bersolat dengan cara sembah dan ada yg disembah.

  Like

 27. aslamualaikum para peminat2 ,pembaca2 dan sebagainya termasuk pro dan kontra pd blog ini saya terlihat disini ada macam2 komen antara kita semua kepada yang meminati pd ilmu ini ok lah tak apa apa kepada yang yg agak kurang minat dlm perjalanan ilmu ini ayuh kita kembali ke arah yang lebih positif iaitu memberi galakan bukan mematikan semangat mereka mereka itu,mari lah ke arah satu perpaduan di kalangan org org islam agar mereka memaju kan diri mereka dlm bidang ini usah lah lagi kita komen ni komen tu bukan kah kita ini bersaudara seISLAM malu lah jika yang bukan se agama kita tahu tentang mereka mereka bercakaran di ruang ini,………….. biar lah allah yang menentu kan diri kita di akhirat nanti….. mohon ampun maaf se andainya saya menyentuh perasaan mana mana pihak demi agama kita yang hak …….,,,, hak kun alaina robil alamin

  Like

 28. As Salam TGHS,
  dah lama sy tunggu, klu x berat sambunglah semula penulisan tahap rasa 6) Maqam tawakkal dan 7) Maqam ridho. tk

  Like

 29. Assalamualaikum w.h.
  maafkan saya,saya ingin bertanya kpd yg dikasihi haji Shaari,apakah kemahuan Allah terhadap kita?
  ibadah?pujian?penyembahan?
  Allah ada berfirman”tidak aku menciptakan manusia selain daripada menyembah ku”
  Allah menciptakan malaikat utk menyembahNya jga,malah lebih baik lagi drpd kita..
  kita tidak setanding dgn malaikat dlm ibadah,puja pujian,penyembahan kpd Allah s.w.t..
  saya tertanya2 siapa diri saya,semakin sy tanya rasa kosong diri ini,perbuatan baik,Allah yg beri,perbuatan yg jahat,Allah juga yg beri..seolah2 kita ini tiada..

  Like

  1. Allah tidak megambil apa-apa faedah dari hambaNya. Allah tak nak apa-apa dari kita, kerana kerajaannya telah sedia kaya dan besar lagi maha luas, buat apa nak lagi diri kita yang kerdil, cemar lagi jijit ini?.

   Jika Allah masih berkehendak keatas kita, bermakna Allah itu masih tidak cukup sempurna, masih belum kaya dan masih miskin!. Orang yang sudah cukup kaya itu, tidak lagi mengharap apa-apa dari org!. Inikan pula Allah.
   Soalan tuan, dijadikan jin dan manusia itu untuk apa?. sebelum saya jawab, saya nak tanya tuan-tuan, untuk apa Raja jadikan hamba rakyat?.

   Like

   1. Izinkan saya kongsi maqam tawakkal. Bagi ahli feqah tawakkal itu adalah berserah kpd Allah segala natijah dan hasil usaha setelah berusaha dgn sedaya mungkin. Bagi ahli makrifat tawakkal itu bermula dari awal.lagi. Iaitu menyerahkn diri zahir,diri batin, kemampuan, kehendak dan keputusan kpd Allah. Bukan kita yg bertawakkal sebenar2 tawakkal. Yg bertawaklal adalah Allah jua.

    Like

  2. Tak payah berbalah dia sudah sampai…yang penting kita berkongsi pandangan… agar sama-sama sampai dan tepat ilmu makrifat kita seperti yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW.

   Like

 30. Tok kenali hanya mengamal zikir nafas. Zikir yang tidak berhurf dan zikir tidak bersuara!. Zikir lafas dari kedua bibir mulut dengan memegang buah tasbih itu, adalah sekadar perhiasan dunia.
  Sebenar-benar zikir itu, adalah “ingat” kepada Allah. Cara ingat (zikir) Tok kenali kepada Allah itu, adalah hanya dengan cara memandang nafas yang turun naik!. Tanpa sebut Hu atau Hak. ====> cara zikir nie penah tengok dan ia di nama kan zikir makrifat cara macam sama tarik nafas tanpa huruf dan suara…

  Like

 31. Salam….mempelajari ilmu makrifat tidak akan membuat kita gila atau sakit malah kunci kita kembali kpd asal sewaktu perjanjian di alam ruh ada di situ oleh itu wahai saudara ku ayuh pelajari dengan yakin akan bertemu jalanNya dan jangan tolak mentah kerana akal tidak mampu menembusinya tapi awal perjalanan menuju makrifat mohon lah agar kita terpilih untk ALLAH perkenalkan diri sy yakin ini adalah harta yg tuan tuan cari sesudah tuan tuan mendapatnya.tn hj saari bercakap benar…sy bukan muridnya tpi perjalanan kerohanian itu buktinya…

  Like

 32. Orang awam tidak akan percaya apa yg di alami orang makrifat kerana ALLAHswt jdikan ia nya berperingkat -peringkat namun tinggi sungguh ilmu makrifat kerana ilmu ini tidak di buka sebagaimana ilmu syariat kerana Allah sendiri akan membukanya kpd siapa yg di mahu yg benar benar dan di benarkan akan kembali kpd asalNya.kpd golongan makrifat guna kn lah kebijaksanan Allah itu di tempat yg benar krn Allah yg memilih org awam itu faham atau tidak..ayuh berserah lah diri kpdNya jika kita sudah makrifat.

  Like

 33. Assalamualaikum..tuan..mohon save artikelnya..untuk difahami..doakan hati ini terang dengan ilmu makrifat ini..assalamualaikum..

  Like

 34. Nikmatnye rasa Allah.. bergegar-gegar sarong ini.. Melihat dan membace setiap topic Tok Guru hj shaari ceritakn rahsia allah dan juga komen2 yang ada.. Hari 09 july 2013 digerak untuk melihat blog2 mengenal Allah.. Amalan dzikir nafas (Benang Emas) yg tidak terputus.. Sesungguhnye ‘Yang Tunggal’ senang pade saye..
  Sy ni anak muda singapura anak kpd Ramli ..cucu kpd Tok Guru Jasman dan..Cucu kpd Tok Guru Soten .. Di singapura ini susah saye nk mencari/ mendengar ceramah ilmu Rahsia Allah. Di sebabkn usia sy 25 tahun ramai teman sama usia sy ini tidak mempelajari ilmu Allah.. Sy ni pula tk pandai membace arab.
  Bile sy bace tentang mengenal.Tentang nafas.Tentang empunya nama.Tentang Jasad / darah daging /Di name kn Isi kite (Quran).. Masyallah.. Nikmatnye Zat Allah..
  Ingin saye jikalau Tok Gurux2 dtg ke singapure utk berceramah..

  Like

 35. Apabila sudah bertemu akan kekasih hati yang benar-benar di cari2nya..semua perkara sudah tidak diambil endah ,,malah tak terfikir…dan tidak di INGAT pun..MELAINKAN HANYA KEKASIH HATINYA SAHAJA , TIADA YANG LAIN . ALLAH jadikan hati HANYA satu…untuk siapa?…dan untuk apa? …hatilah tempat mengenal dan tempat merasa yang sebenar2nya…betulkan saya jika ada kesilapan…

  Like

   1. Kehidupan setelah mati jauh lebih indah.. Tanpa ada rasa lelah, letih,lemah ataupun lesu.. Alam yang terang benderang bersinar cahaya.. Mari kita selamatkan ruh ini dari hisab alam akherat.. Amien

    Like

 36. Assalamualaikum,saya masih jahil dlm bab ini tp sedaya upaya utk mendalami dan mamahaminya. Saya ingin bertanya tn hj,
  1. apa maksud beramal soleh dr sudut pandangan makrifat?
  2. dari pandangan makrifat juga, yg mana lebih baik dan diredhoi allah antara seorang yang menjaga solatnya tetapi masih belum mendapat hidayah makrifat dengan seorang yang mengaku dirinya sudah makrifat tetapi mengabaikan solatnya.

  Semoga dengan jaespan tn.hj. itu nanti akan dapat meyakinkan diri saya d jalan yang diredhoi allah ini.

  Like

  1. Jawapan yang pertama : Amal yang soleh itu, adalah amal yang ingat kepada Allah dan amal orang yang mengenal Allah. Ini sahaja amal yang benar-benar soleh!. Bagi sesiapa yang beramal dengan tidak ingat dan tidak kenal Allah, itu bukan beribadah, tetapi itu adalah riadah namanya!.

   Jawapan yang kedua: Orang yang mengenal makrifat itu, adalah mereka-mereka yang tidak akan pernah meninggalkan syariaat. Tetapi tuan kena faham apa itu syariaat dan apa itu perbuatansyariaat!. Syariaat dengan perbuatan syariaat itu berbeza. Yang Allah tak bagi tingggal itu, adalah Syariaat Allah, bukan perbuatan syariaat. Perbuatan syariaat, jika tidak boleh berdiri, kita boleh duduk dan jika tidak boleh duduk, kita boleh baring, jika tidak boleh baring, kita boleh kado, boleh kasar, boleh ditangguh dan sebagainya (itu perbuatansuariaat) Persoalannya tahukah tuan akah itu syariaat Allah, yang tidak boleh sekalil-kali ditinggal?…………………………

   Hati-hati dalam mentafsir syariaat dan perbuatan syariaat……………………………

   Like

 37. Jika tuan cikgu berkenan tolong beri kami informasi bagaimana caranya mendapatkan kitab hakikatul insan peninggalan waliyulloh tok. kenali. Besar harapan kami cikgu menjeaskannya

  Like

  1. Maaf, tentang kitab hakikat insan, saya tidak nak komen atau tidak nak merendah-rendahkan ilmu orang lain. Setahu saya, kitab hakikat insan tidak ada dalam ilmu ayahnda saya Mohd Yussof. Jika adapun mungkin sudah diubah suai mengikut selera pengarang!. maaf, setahu saya segalanya sudah terhidang dalam kitab mengenal diri dan mengenal Allah!.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s